דבר תורה

"וַיְהִי כְּדַבְּרָהּ אֶל יוֹסֵף יוֹם יוֹם וְלֹא שָׁמַע אֵלֶיהָ" (בראשית: ל"ט, י')

מיוסף יכולים אנו ללמוד על השכר הגדול הצפון לגיבור הכובש את יצרו. בעל ה"חפץ חיים" כתב בספרו "נדחי ישראל" (פרק כ"ג) שיוסף זכה לכל הגדולה שהייתה לו בזכות זה שכבש את יצרו ומסר נפשו כדי לעשות את רצון קונו. ידוע לנו מן המדרשים עד כמה הייתה אשת פוטיפר מפתה אותו בכל יום ויום בכל מיני פיתויים ומאיימת עליו בכל מיני איומים. מלבד כל מיני פעולות שעשתה כדי לגרות את יצרו - גם איימה עליו שתחבוש אותו בבית האסורים, שתעוור את עיניו ושתכופף את קומתו. בסופו של דבר כאשר הצליחה להביא לידי כך ששמו אותו בבית האסורים, הייתה באה גם לשם בכל יום כדי לפתות אותו. יוסף לא שת ליבו לכל זה והיה תולה ביטחונו בה' שבוודאי יעזור לו לבסוף.

מסופר על הגאון בעל ה"לבוש" שזכה לחבר את חיבוריו הנפלאים בזכות מעשה שהיה. פעם אחת בימי בחרותו עמד בניסיון גדול כאשר בא אצל דוכסית אחת כדי למכור לה סחורה. כאשר נכנס לביתה פיתתה אותו הדוכסית לדבר עבירה. הבית היה סגור ומסוגר ולא נשאר שום פתח שדרכו יכול היה להימלט. האפשרות היחידה שנותרה לו הייתה לעבור דרך בית הכיסא שהיה מטונף ביותר. אף-על-פי-כן לא מנע את עצמו מלנוס דרך אותו מקום, לכלך את בגדיו, ויצא משם בשלום - וזיכו אותו מן השמיים לחבר אחר כך את ה"לבושים".

על כגון זה אמרו חז"ל בכמה מקומות: "יש קונה עולמו בשעה אחת", על כמה מעשיות שאירעו בדורותיהם. לכן צריך כל איש בדורנו לדעת שאם נזדמן לו איזה שהוא עניין של איסור והתגבר על יצרו לכבוד ה' יתברך, בוודאי יזכה אותו הקדוש ברוך הוא - לו ולדורותיו ולכל הדורות הבאים אחריו - למדרגה גבוהה בעולם הבא, ובעולם הזה לאות ולתפארת בתוך ישראל. והיינו הגיבורים האמתיים הנלחמים ביצרם, וכמאמר התנא: "איזהו גיבור? הכובש את יצרו!".

יהי רצון ונזכה תמיד לעשות הטוב והישר בעיני ה', וכמו שאמרו: "הַלְלוּ יָהּ אַשְׁרֵי אִישׁ יָרֵא אֶת יְהוָה בְּמִצְו?ֹתָיו חָפֵץ מְאֹד" (תהילים: קי"ב, א') - מַה כְּתִיב בַּתְרֵיהּ? [=מַה כַּתּוּב אַחֲרָיו?] - "גִּבּוֹר בָּאָרֶץ יִהְיֶה זַרְעוֹ דּוֹר יְשָׁרִים יְבֹרָךְ" (שם, ב').
עבור לתוכן העמוד