דבר תורה

לפרשת דברים

מהפרשה הזאת אנו לומדים כמה גדול כוחה של תפילה

מסופר על משה רבינו שחטא בהקאה על הסלע של מרים במקום לדבר כמו שציווה

הקדוש ברוך הוא ונענש בכך שהוא לא זכה להיכנס לארץ ישראל

משה התפלל שוב ושוב עד שהקב"ה אמר לו אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה

משמע שעוד פעם אחת תפילתו הייתה מתקבלת

מכאן אנו לומדים שאפילו הקב"ה בעצמו מאמין ויודע שאם נתפלל אליו

בסופו של דבר הוא יענה וירחם
עבור לתוכן העמוד