מוראלים

ה-מורל שלנו: נתניה כי צהוב זה מדבק

נתניה נתניה נתניה יאלה בלגן נתניה נתניה נתניה...

נ נ נ נה נה נתניה

וגם ביבי הוא משלנו כי- נתניה הוא:)
עבור לתוכן העמוד