דבר תורה

סיפור חסידי קצר - קודם שיהיה נס !

"רבי הושיעני", נכנסה אשה קשת יום לרבי חיים מצאנז בבקשת עזרה. כאן החלה לפרט לפניו את צרותיה, וביקשה ממנו שיעשה לה מופת ונס שתיחלץ ממצוקתה.

ניחם אותה הצדיק וניסה לעודד את רוחה ולחזקה באמונה שהכל מאת הבורא יתברך, וכי הכל מיועד לטובתה.

אך האשה קטעה אותו ואמרה: אשה פשוטה אני, אין לי הרבה ידיעה בתורה, אבל דבר אחד אני יודעת:
בסידור כתוב בשירת הים: "וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה´ במצרים" –
קודם כל ה´ עשה להם נס,
ורק אחר כך כתוב: "ויאמינו בה´ ובמשה עבדו".

חייך הצדיק והפטיר: מעולם לא ניצחני אדם, כי אם אשה זו...


רגע, זה אומר שצריך לחכות לנס ורק אחר כך להאמין?
מי שיש לה תשובה לשאלה מוזמנת לפרסם במדור היצירות או בפורום! בהצלחה!
עבור לתוכן העמוד