מוראלים

סניף פסגת זאב מזרח כל אחת ממש תותח!
תנו לו מחיאות כפיים- |מחיאות כפיים|
תנו לו מדליית שתיים- |מחיאות כפיים|
ו... סניף פסגת זאב מזרח, כל אחת ממש תותח!


זרעיייים. אני נובט ומתנוצץ וגם עולה ומעפיל גבוה, גבוה.
אני רואה עולם ומקווה מאד בכוכבים לנגוע, לנגוע.
אני לא מוכן להתייאש, אני לא מפסיק להתרגש.
שבות לנצח מאד מפחד משבט הגבורה
כל אחד הוא אור קטן וכולנו דביר איתן,
אז בואו ונשיר עכשיו את שיר ה______
פ-ג""ז, לא נפסיק לעולם,
פ-ג""ז, עם ישראל חי וקיים!
וחוזר חלילה.

וקרא החניך ואמר:
_______ - יש! יש!
סניף פג"ז - יש! יש!
בלאגן? - יש! יש!
יאלה סניף פג"ז בלאגן בלאגן....
עבור לתוכן העמוד