דבר תורה

"המתעלם מחובותיו המוסריות הפרטיות,
ונכנס בחובת עבודת הכלל
הרי הוא כטמא בעל מום המשמש במקדש,
שבידו האחת הוא חותר מחתרת תחת הבניין הכללי.
בהיותו מאבד חלק מחלקיו שהוא הוא עצמו...
וכל זמן שלא באנו לתכלית שלמות עצמנו,
לא נעפיל להיות משלימים את זולתנו,
כי הוא לא יצלח.

השאיפה אל השלמות, היא השלמות בעצמה"

הראי""ה קוק זצ""ל.

הרב קוק מסביר שכדי לתת מעצמנו אנחנו צריכים להיות מושלמים, ואם איננו כאלה, אז אנחנו לא יכולים להכנס בחובת הכלל.
בהתחלה כשקראתי את זה, נבהלתי קצת, הרי אף אחד לא מושלם... וגם לעולם לא נהיה.

אם כך, איך אנחנו לוקחות חובות כ""כ גדולות על עצמנו, כחלק מסניף, להשפיע על עם? לחולל מהפכה בעם ישראל? להוסיף קדושה?

מוסיף הרב קוק בסוף האמרה- ""השאיפה אל השלמות, היא השלמות בעצמה""
ככל שתשאף להיות מושלם יותר- כך תשתלם.

השתלמות זוהי מידה של שלמות בתנועה. מה זה אומר? שלמות בהתהוות. שלמות בנסיון להיות שלם.
כשאדם שואף להיות מושלם, זה אומר שהשאיפה שלו מובילה אותו אל השלמות.

ככל שאנחנו שואפים יותר לקדש את ד' בעולם, אנחנו מקדשים את ד' בעולם בעצם השאיפה.

בנות, האחריות הזאת היא על הכפתיים שלנו!
סניף פג""ז אריאל בנות- מחולל מהפכה!!
עבור לתוכן העמוד