דבר תורה


פרשת תרומה
"דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש"
(שמות, תרומה, כ"ה, ב')
האות ו' של ויקחו עם שווא כלומר בעתיד מנין בני ישראל ייקחו תרומה הרי מביאים ממה שלקחו (בעבר) מביזת מצרים
התשובה רמוזה בשנה כלומר עם לא הייתה השנה שנה מעוברת פרשת תרומה הייתה יוצאת סמוך פורים (היא סמוכה בכל אופן לחודש אדר) וזה מפנה ורומז לנו לנס פורים בו הכל התהפך והיהודים התעשרו שלא בזו בהם והם יכולים לבוז באויביהם
רמז נוסף ניתן הוא שהגימטרייה של תרומה (651) קטנה בעשר (מספר הפרקים במגילת אסתר) מהגימטרייה של המילה אסתר (661)
עבור לתוכן העמוד