חבריא ב

חבב שדרות, חבב שדרות
עליכן אמר הכתוב- אש ולהבות
הדגל של התנועה תמיד מקדימה
פעולות בערב שבת זה מימים ימימה
כל שבט הצלחה ואיכות
תאיר עוז נריה עשהאל ולביא- שכבר בשירות :)
אומרות כן לכל פרוייקט שמזדמן
חוץ מהפרויקט חלות, שבגן עדן מנוחתו, אמן ואמן
פוייקע, מסע מושבות, ואיפה שאפשר פשוט נהנות
אבל שאותן צריך בעיר הן בזריז מתייצבות
אז פשוט כיף חלק מכן להיות
ובשנייה שיוצאים מהבידוד לטיול בצפון יחד עולות

יפית ועדיצ - רכזות תש"פ
עבור לתוכן העמוד