אנו עם אחד שישאר מאוחד!

ו' חשון ה'תשע''ה 20:20


לצוותי ההדרכה בתנועתנו, השלום והברכה

עם ישראל חשוף תדיר לסכנה מפני מעשיהם של מבקשי רעתו.

בתקופה האחרונה רבו מעשי האלימות הללו, המלווים בהתפרעויות כולל פגיעה בכוחות הביטחון,

שהמשרתים בהם ידיהם כבולות בשם הנחיות בלתי הגיוניות בעליל שאינן מאפשרות להם למלא את התפקיד שלשמו התגייסו לשירותם –

הגנה על העם היושב בארצו.

התגברות האלימות בולטת לאחרונה במיוחד בירושלים, אם כי לא רק בה.

הלילה הגיעו הדברים לכדי המעשה החמור של התנקשות בחייו של היהודי היקר, הפעיל למען הר הבית.

כולנו נקראים להתפלל לרפואת יהודה יהושע בן איטה ברנדה רבקה (גליק),
ולהחלמתו השלמה במהרה.

המציאות הניכרת לעין כול, משום מה אינה חופפת למציאות המצטיירת בתקשורת ההמונים.

אמצעי התקשורת מציגים פן מסוים אחד, המתאים להשקפתם הפוליטית של מי שאמצעים אלה נתונים בידם.

התמונה שהם מציגים מתמקדת באלימות דוגמת פעולות 'תג מחיר', שעושיהן לכאורה ידועים.

את אלה (שספק אם זהותם האמתית זהה לזו המוצגת) היא שוללת מכול וכול. היא גם מבקשת לפעול כנגדם בכל חומרת הדין.

למרבה הפליאה, נחרצותם האיתנה מתמוססת ומתפוגגת כלא הייתה,

במקרים שבהם מדובר במעשי אלימות קשים הנעשים מתוך מטרה מוצהרת לגדוע חיי יהודים.

כלפי מבצעי מעשים אלה ביטוייהם מתרככים ועולה מהם נימה של הבנה, "הכלה" וסלחנות.

הקריאה בריש גלי לנקוט כלפי האלימים את צעדי הענישה החמורים ביותר הופכת לקול דממה דקה.

חשוב להבין שאלימות מכל סוג שהוא ומכל צד שתופעל – אלימות היא. היא פוגעת בכולם.

אם לא נגנה אותה ונפעל נגדה – סופה שתצליח במשימתה לפעול נגדנו.

משום מה, התקשורת אינה רואה את הדברים כך. היא נוקטת 'איפה ואיפה'.

בתקופת מרחשוון במיוחד, אבל גם בזמנים אחרים לאורך השנה,

שבים ומעלים בתקשורת מקרה אחד שבו קופדו חיי יהודי ברצח פוליטי.

בוחנים את המקרה, משוחחים עם מביני דבר ומפתחים תאוריות מתוחכמות. לעומת זאת,

על רצח אחר – למשל רצח השר רחבעם זאבי (גנדי) הי"ד – בקושי.

למען הסר ספק – רצח הוא רצח! אנו מגנים אותו בלשון ברורה וחד-משמעית.

בדרכנו, דרך התורה, אין לגיטימציה למעשים כאלה. אין כוונתנו לומר שעל התקשורת לא לגנות את המקרה האחד.

כל שאנו אומרים שאם כך, בדיוק באותה המידה עליה לגנות גם מקרים אחרים.

התמונה שמציירת התקשורת צריכה לשקף נאמנה את המתרחש בארץ ולתאר תמונה מאוזנת.

אסור לה להוקיע התנהגות אלימה אחת רק משום שהיא נוגדת את עמדתה הפוליטית, ובד בבד לעודד (כן. הסלחנות מעודדת.)

התנהגות אלימה אחרת, חמורה ממנה עשרת מונים, רק משום שהיא עולה בקנה אחד עם משנתה הפוליטית.

אנו עם אחד שבעזרת ה' יתגבר על הקשיים הפנימיים ויזכה להיות מאוחד.

בציפייה לבניין אריאל

יוסי ורדי

כתבות נוספות

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד