איתנים בחזית

י"א תמוז ה'תשע''ד 10:20
איתנים בחזית

לחברי התנועה

ברכת ה' עליכם

 

המצב בארצנו אינו פשוט. תושבי הארץ כולה מרגישים שה' מעמידנו בניסיון שאיננו קל לאיש מאתנו. עלינו לזכור שכל מה שעובר עלינו רצונו של ה' יתברך הוא, ובע"ה כשם שעמדנו בניסיונות שהיו נחלת עמנו בעבר, הודות לעזרת הקב"ה, גם בניסיון הזה נצליח לעמוד.

 

כוחות לעמידה בניסיון יבואו מתוך שנרבה בעשיית חסד. באזורי הארץ שבהם אין חובה לשהות במרחבים המוגנים ואפשר לקיים פעולות בסניפים – חשוב לקיים פעולות רבות, אם אפשר אפילו מדי יום ביומו – בשעות היום. סניפים וצוותי הדרכה שמרגישים שהדבר ביכולתם, יזמינו לפעילות ילדים תושבי האזור, גם אם אינם חניכי התנועה בימים של שגרה. כדאי להרבות טוב, ולצורך כך חשוב לברר ולחפש אנשים הזקוקים לעזרה הן בימים כתיקונם ובוודאי בימים הסוערים הללו: קשישים, עולים חדשים, אנשים בעלי צרכים מיוחדים וכד' – לחפשם, ומשיימצאו – לעשות מאמץ להושיט להם עזרה.

 

העיסוק בפעילות חסד ובעזרה לזולת – מוטל עלינו בין יתר המצוות, אולם לא רק מצד זה חשוב לעסוק בכל אלה. העשייה חשובה למסתייע, אבל לא פחות מכך למסייע. מוטב להיות עסוקים ופעילים מאשר לשבת באפס מעשה. הישיבה באפס מעשה פעמים רבות שהיא מובילה את המחשבות לכיוון הפחדים והחששות. בחשש יש היבט חיובי, אבל יש לשים לב לנקוט אותו במידה מוגבלת ולא לאפשר לו למלא את כל חלל הזמן והמקום. כדי לתחום את החשש חשוב להגביל את החשיפה שלנו לעולם המסכים. בעולם המסכים מחפשים תדיר להציג בפנינו את מקרי ה'קצה', את הדרמטי והקשה ביותר. המראות הללו אינם משקפים את המציאות האמתית. הם זורעים פחד ולחץ נפשי סביבם, מרפים ידיים ומשתקים. מתוך הבנה זו, צאו לפעול ולעזור, במרץ ובשמחה. פזרו סביבכם חיוך ועידוד. הם ודאי יביאו תועלת ויגבירו את הטוב. אל כל אלה צרפו תפילות דרך קבע.

 

אני קורא לכולנו להתחזק בתפילות ובאחדות, כי באלה כוחו של עמנו. כוחו של עם ישראל נובע ממקור עליון. אם נתאחד ונתפלל, ובע"ה נזכה לראות בבניין בית מקדשנו מהרה, יעטוף אותנו בורא העולם בשכבת מגן ששום עם לא יוכל לה, בין שינסה להכחידנו בכוחות ארציים רגילים ובין שינסה להכחידנו בהשתמשו בכוחות אחרים – ה' יפרוש עלינו סוכת שלומו ויגן על עם ישראל כולו בחסד וברחמים.

חברי ההנהלה כולם עומדים לרשותכם וזמינים לקריאותיכם. כל המרגיש שהוא זקוק לעצה ולתמיכה – מוזמן להתקשר. חלילה לנו מליפול ברוחנו. בכל ניסיון גלומה היכולת לצמוח ולגדול מתוכו.

 

סומך עליכם עד בלי די.

בציפייה לבניין אריאל

יוסי ורדי , מזכ"ח

כתבות נוספות

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד