דבר תורה

דבר תורה מופלא לפרשת יתרו (נא לא לקרוא בשעת התפילה!!!)
[אם את הדבר תורה בשעלון המפוצץ אתם לא קוראים, אז לפחות תקראו את זה]
כל הדבר הגדול יביאו אליך, והכל הדבר הקטן ישפטו הם - זהו הנוסח של הצעת יתרו למשה. ובהמשך, משה מקבל את ההצעה, ומורה: "את הדבר הקשה יביאון אל משה וכל הדבר הקטון ישפוטו הם". מי שקורא את הדבר תורה הזה שיכתוב בפורום "קראתי את הדבר תורה" ויכתוב גם את שמו!..

והנה, בהצעת יתרו, נאמר "כל הדבר הגדול", ואילו משה אינו משתמש בביטוי "כל הדבר הגדול", אלא "כל הדבר הקשה". יש לכך הסברים שונים, ונביא את הסבר התורה תמימה (יח, כב), שפירש על דרך הפשט כך: הצעת יתרו הייתה, שבחירת הדיינים תהיה לפי גודל הסכום, דהיינו, ככל שהסכום יהיה גדול יותר, כך ידונו בו דיינים חשובים יותר (כפי שנהוג היום בבימ"ש אזרחי). אך משה דחה הצעה זו, כי ייתכנו סכסוכים על סכומים גדולים שההכרעה בהם קלה, ומאידך סכסוכים על דברים קטנים יותר שההכרעה בהם קשה והספק הוא שקול. לכן סבר משה שראוי יותר שבחירת הדיינים תיקבע לפי קושי העניין, וזו הסיבה שנקט "הדבר הקשה" ולא "הדבר הגדול".

שבת שלום ומבורך!
עבור לתוכן העמוד