בחוקתי

א     ניפול בידיו אם לא נלך בדרך ה' (פרק כ"ו פס' כ"ה).                                           אויב

ב     יתעסקו בו ישראל עד שעת הזריעה בשנים של הברכה (פרק כ"ו פס' ה').               בציר

ג      יהיו בעיתם בשנות הברכה, אך בקללה לא ירדו כיוון שהשמים יהיו כברזל (פרק כ"ו פסוקים ד', י"ט). גשמים

ד     יהיה מרובה בשנות הטובה ויעשו אותו עד הבציר (פרק כ"ו פס' ה').                      דיש

ה     "או אז יכנע לבבם ________  ואז ירצו את עוונם" (פרק כ"ו פס' מ"א).               הערל

ו      "_________ אליכם  _________ אתכם  _________ אתכם _______ את בריתי אתכם" (פרק כ"ו פס' ט').       "...וְהִפְרֵיתִי אֶתְכֶם, וְהִרְבֵּיתִי אֶתְכֶם; וַהֲקִימֹתִי אֶת-בְּרִיתִי.."

ז      ערכו לה' הוא חמישים שקל כסף (פרק כ"ז פס' ג').                                              זָּכָר

ח     לא תהיה בכם בשנות הברכה, ואפילו לא תעבור בארצכם (כ"ו, ו').                     חיה רעה

ט     "... ולא ימיר אותו ________ ברע או רע ב________..." (כ"ז, י').                    טוב

י      אותו תפנו מפני החדש בשנות השובע (פרק כ"ו פס' י').                                       ישן

כ     יגמר לגמרי בשנות הקללה (פרק כ"ו פס' כ').                                                     כח ("כֹּחֲכֶם")

ל     יהיה בצמצום בימי הקללה (פרק כ"ו פסוק כ"ו).                                                   לחם

מ     מספר חיילי אוייב שחמישה מכם יצליחו לנצח (פרק כ"ו פס' ח').                           מאה

נ      ערכה הוא שלושים שקלים בשקל הקודש (פרק כ"ז פסוק ד').                                נקבה

ס     הר שעליו ניתנו החוקים, המשפטים והתורות (פרק כ"ו פס' מ"ו).                           סיני

ע     אליהן תתאספו מחמת חרב האוייב (פרק כ"ו פס' כ"ה).                                       עריכם

פ     יתן העץ בשנות הברכה (פרק כ"ו פס' ד').                                                          פריו

צ     "וכל מעשר בקר ו ________ כל אשר יעבור תחת השבט" (כ"ז, ל"ב).                צאן

ק     מחלה בין הקללות שבה הגוף חם ובוער (פרק כ"ו פס' ט"ז).                                  קדחת

ר     כמות של חיילי אוייב שמאה מכם יצליחו לנצח (פרק כ"ו פס' ח').                         רבבה

ש     מחלת עור שעלולה לפגוע בנו אם לא נלך בחוקות ה' (פרק כ"ו פס' ט"ז).              שחפת

ת     באחד כמוהו יאפו עשר נשים את הלחם שלהן (פרק כ"ו פס' כ"ו).                         תנור

 

 

שבת שלום.

בציפייה לבניין אריאל.

 

  את פ"ש בחוקותי
  א-ת פ"ש בחוקותי
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד