פרשת בהעלותך

א. המראה שרואים על המשכן בלילה. (ט, ט"ז)

ב. את מי החליפו הלויים? (ח', ט"ז)

ג. הצטרף לעם ישראל (חייב בקרבן פסח). (ט, י"ד)

ד. עם ישראל בתלונתם נזכרים במאכל זה שאכלו במצרים. (י"א, ה')

ה. כינוי להר סיני בפרשתנו. (י', ל"ג)

ו. נאמרים בבית הכנסת בשעת פתיחת ארון הקודש.

ז.  ממנה עשויה המנורה. (ח', ד')

ח. בעזרתו הכריזו על כינוסים, נסיעה וחניה במדבר וכו'... (י', י"ב)

ט. פסח שני מיועד גם לאנשים אלו..

י. נפשנו ______ (י"א, ו)

כ. מראה המן. (י"א, ז')

ל. מתי ירד המן? (י"א, ט')

מ. המנורה עשויה מגוש אחד. (ח', ד')

נ. בבקשה או עכשו. (י"ב, י"ג)

ס. פעולה שעם ישראל עושים ללויים שעומדים לשרת עבורם במקדש (ח', י)

ע הגיל בו מתחיל הלוי ללמוד את עבודת המקדש. (ח', כ"ד)

פ. אחד מה קישוטים שבמנורה (ח', ד)

צ. אויב. (י', ט')

ק. יוצאים מגוף המנורה שלושה מימין ושלושה משמאל. (ח', ב)

ר. אבנים בעזרתן טחנו חיטה וגם  מן. (י"א, ח')

ש. עוף שירד משמים לאחר התלונה של עם ישראל. (י"א, ל"א)

ת. רצון וחשק מוגזם לאוכל למשל. (י"א, ל"ה)

  א"ב לפרשת בהעלותך
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד