פרשת חקת

א.  נתמנה לכהן במקום אהרן אביו (כ', כ"ח )

ב .  הכהן  ששורף את הפרה צריך לכבסם (י"ט, ח' )

ג . כל דיני הפרה האדומה אמורים גם בו (י"ט, י' )

ד .מקום שגם מעליו סרה מלכות  מואב  (כ"א, ל' )

ה. ______  _____ המקום שם מת ונקבר אהרן  (כ', כ"ג-כ"ד )

ו. "וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו ______ ישראל מעליו" (כ', כ"א)

ז. שמו של הנחל שבו חנו ישראל לאחר עיי העברים (כ"א, י"ב )

ח . כינוי למת (י"ט, ט"ז )

ט .  מילה והיפוכה המופיעות בפסוק אחד ומתחילות באותה אות (י"ט, י"ט)

י . מדבר (כ"א, כ')

כ . אחראי על כל מעשה הפרה האדומה.

ל .יצאה מקרית סיחון ופגעה בער מואב (כ"א, כ"ח )

מ . כינוי שבו כינה משה את העם שביקשו מים (כ', י')

נ . אזור שבו ישב הכנעני מלך ערד (כ"א, א')

ס . מלך האמורי (כ"א, כ"א)

ע .מלך הבשן (כ"א, ל"ג )

פ . כדי שאפשר יהיה להשתמש באפר שלה, צריך  שתהיה אדומה ותמימה. (י"ט, ב')

צ . מדבר שבו מתה ונקברה מרים ( פרק כ' פס' א' )

ק . משם שלחו ישראל מלאכים למלך אדום (כ',  י"ד)

ר . " לא מקום זרע ותאנה וגפן ו_________ " (כ', ה' )

ש . אמרו ישראל לאחר שיצאו המים מן הבאר (כ"א, י"ז )

ת . מצאה את ישראל בהיותם במצרים (כ', י"ד )

  אב לפרשת חוקת
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד