חידון א-ב לפרשת ואתחנן

א. מתי ישובו ישראל אל ה'?

ב. ה' השמיד את מי שהלך אחריו.

ג. בני ישראל ישבו ב___ מול בית פעור.

ד. הציווי ללמוד תורה.

ה. מה עשה ה' לכל אשר עבד לבעל פעור.

ו. ____ היום והשבות אל לבבך.

ז. כיצד הוציאנו ה' ממצרים.

ח. כינוי לתורה.

ט. באיזו מילה מתאר משה את ארץ ישראל?

י. ובקרך וצאנך _____ וכסף וזהב ירבה לך...

כ. אחת מן הדברות.

ל. המילה המופיעה הכי הרבה פעמים בפסוק כ"ח של פרק ד'.

מ. ה' _____ לשונאיו על פניו.

נ. הרוצח ___ אל אחת מערי המקלט.

ס. לאיזה עם בחר בנו ה'?

ע. מקום על שפת נחל ארנון.

פ. איסור עשייתו נאמר בעשרת הדברות.

צ. כינוים של גרמי השמיים.

ק. ה' הוא אל ____.

ר. לאן עלה משה לצפות בארץ ישראל?

ש. מספר ערי המקלט אשר הבדיל משה.

ת. מה לא ראו בני ישראל בחורב?

 

  חידון א'-ב' ואתחנן
  תשובות ואתחנן
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד