דבר תורה

השבת פרשת בהעלותך בפרשה מוזכר מעשה המנורה שנראה ממש לא קשור לספר במדבר, הרב אליהו מסביר שהמנורה היא סמל לאיך שעם ישראל צריך להיות, המנורה צריכה להיות מקשה אחת כדי להאיר לכל העולם. כך החלקים, הנרות (=תלמידי חכמים), כפתוריה ופרחיה (=הילדים הקטנים), ירכה (=התומכים בתורה), השמן והפתילות שהם עיקר האור של המנורה (=מיישבי ארץ ישראל שמקיימים בגופם את שבועת הקב"ה לאבות הקדושים), ועוד ועוד- הכל מקשה אחת כולם צריכים להיות צאוחדים כדי להאירוזה לא פשוט, משה רבנו התקשה במעשה המנורה, איך אפשר שכולם יהיו מקשה אחת? אמר לו הקב"ה תתחיל אתה קח קורנס אש וכיכר זהב והשלך לאש ואני כבר אוציא מנורה מוןשלמת. ובאמת כך גם אחדות עם ישראל רק מתוך התורה. ויחן שם ישראל כנגד ההר ןתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם!
עבור לתוכן העמוד