מוראלים

-יש ל-י ר-ע-ל בעניים!!, אני צועק עד הש-מ-יי-ם!!!, אני מעל"זניק בנשמה!!!
י-א-לל-ה חברה מ-ל-ח-מ-ה!!!!! אהההה..אההה..
-"אני שמן, וגם חמוד!! אני מרא-ס-א-ל עמוד!!(:"
-"ע-ל החבבי-ת-י נ-ה או- לישורי נ-ה יאללה י'מחמוד או- לישורי נ-ה!!"
ה-ה-הו-ווו-ו- ההה-ה-ה הווו-ו-ו הההה!! מ-ע-ל-ז!!!!
-"ואחד ת'נין תלאתה ארבעה- ר-א-ס-ל ע-מ-ו-ד!!"
עבור לתוכן העמוד