דבר תורה

משהו קטן על טו" בשבט(:


יסודה של ארץ ישראל זוהי האמונה שכשאדם נוטע עץ, הוא אינו מבצע רק את המעשה הטכני הפשוט של הנטיעה, אלא הוא מתחבר לקב"ה ומתדבק במעשיו. הוא מבין ויודע שארץ ישראל איננה רק ארץ גשמית, שמטרתה לאחד את יושביה עליה, אלא שיש לארץ ישראל משמעויות רוחניות עמוקות: תפקיד הארץ, ותפקיד היהודי בארץ, הוא "לבטל כל דבר לשורשו", כלומר להראות שגם בתוך העולם הזה, עולם החומר, יש שורשיים עמוקים ורוחניים.

יהיו נא הדברים חיזוק לאמונתנו במשמעותה המיוחדת של הארץ.
עבור לתוכן העמוד