פעולות על גוש קטיף

כותרתנושאתת נושאקטגוריהגילרמת פעילותתקציר

אין הדבר תלוי אלא בי (פעולה)


אין הדבר תלוי אלא בי (פעולה)
ארץ ישראל, עם ישראלאחדות וערבות, גוש קטיף, מדינת ישראלפעולהנווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהפעילות בנושא:גוש קטיף. בניית גישה של אחריות כלפי מדינתישראל, הפועלת לעיתים כנגד הערכים והאמונות הבסיסיות ביותר שלנו וכנגד אדמתה שלה

אירועי כפר מימון


אירועי כפר מימון
ארץ ישראלגוש קטיףחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. תיאור מאורעות מכפר מימון

אריזת תכולת הבתים לפני הגירוש


אריזת תכולת הבתים לפני הגירוש
תורה ומצוות, ארץ ישראלאמונה, גוש קטיףחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. הדילמה שבאריזת הבתים לפני הפינוי

בנצר מאמינים בקב"ה באמונה שלמה


בנצר מאמינים בקב"ה באמונה שלמה
תורה ומצוות, ארץ ישראלאמונה, גוש קטיףחומרי העשרה, קטעים יפיםגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. זכרונות מנצרים

דאגה למגורשים: זכות שהיא חובה! (פעולה)


דאגה למגורשים: זכות שהיא חובה! (פעולה)
ארץ ישראל, עם ישראלאחדות וערבות, גוש קטיףפעולהגלעד-הראל (ג-ה)עמוקהפעולה עוסקת בגוש קטיף. חובת הסיוע לתושבים המגורשים וחובת המחאה, ישנם אופני סיוע ומחאה מגוונים

הריסת בתי הכנסת


הריסת בתי הכנסת
תורה ומצוות, ארץ ישראלמצוות, גלות וגאולה, גוש קטיףחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. הדיונים סביב פינוי בתי הכנסת

ושבו (א)בנים לגבולם


ושבו (א)בנים לגבולם
תורה ומצוות, ארץ ישראלאמונה, גלות וגאולה, גוש קטיףחומרי העשרה, קטעים יפיםגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. חוויות מהפינוי

זכרונות של אמונה


זכרונות של אמונה
תורה ומצוות, ארץ ישראלאמונה, גוש קטיףחומרי העשרה, קטעים יפיםגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. זכרונות מהפינוי

יישוב הארץ בנצרים


יישוב הארץ בנצרים
ארץ ישראלקדושת הארץ, גוש קטיף, אהבת הארץחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. מצוות יישוב הארץ מתוך החיים בנצרים

ללכת בעקבות הגירוש (פעולה)


ללכת בעקבות הגירוש (פעולה)
ארץ ישראל, עם ישראלאחדות וערבות, גוש קטיףפעולהגלעד-הראל (ג-ה)קלילהפעולה עוסקת בגוש קטיף. החיים בגוש קטיף לפני ובמהלך הגירוש

מאמין וזורע


מאמין וזורע
תורה ומצוות, ארץ ישראל, עם ישראלאמונה, אחדות וערבות, גוש קטיףחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. ראיון עם הרב בניה ליפשיץ ,מלמד בישיבת ההסדר בנווה דקלים.

מי שמאמין - מנצח


מי שמאמין - מנצח
תורה ומצוות, ארץ ישראל, עבודת המידותאמונה, גוש קטיף, אתגרים ומשבריםחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהמקור עוסק בגוש קטיף. "ברגע קטון עזבתיך וברחמים גדולים אקבצך". אנחנו יצאנו מגוש קטיף ורק הקב"ה יודע מתי נחזור.

נוכחות הילדים בגוש קטיף וצפון השומרון במהלך הגירוש


נוכחות הילדים בגוש קטיף וצפון השומרון במהלך הגירוש
ארץ ישראלגוש קטיףחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהפיעלות עוסקת בגוש קטיף

עוצמתה של תקווה


עוצמתה של תקווה
תורה ומצוות, ארץ ישראלאמונה, גלות וגאולה, גוש קטיףחומרי העשרה, קטעים יפיםגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף סיפור על העוצמה של האמונה בתקופת הפינוי

פסח בקראוילה


פסח בקראוילה
ארץ ישראל, עבודת המידותגוש קטיף, אתגרים ומשבריםחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה)קלילהמקור עוסק בגוש קטיף. איך נראה פסח אחרי הפינוי?

פעולות הנוער בגוש קטיף וצפון השומרון


פעולות הנוער בגוש קטיף וצפון השומרון
ארץ ישראל, עם ישראל, אישיםאחדות וערבות, גדולי ישראל, גוש קטיףחומרי העשרהגלעד-הראל (ג-ה),
נווה-נחלה (ו-ח),
חב"ב (ט ומעלה)
עמוקהקטע עוסק בגוש קטיף. תיאור פעולות הנוער במאבק על גוש קטיף וצפון השומרון

קשה לקלוט(פעולה)


קשה לקלוט(פעולה)
ארץ ישראל, עם ישראלאחדות וערבות, גוש קטיףפעולהגלעד-הראל (ג-ה)עמוקהפעולה עוסקת בגוש קטיף. השינויים שחלו בחייהם של מגורשי ההתנתקות והקשיים בהם נתקלו.
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד