נהלי כיבוי אש

 •  אש תודלק רק במיקום שהוגדר לכך על ידי המדריך/הקומונר.
 • לפני הדלקת האש ינוכה האזור מעשבים וכל גורם אשר עשוי לגרום להתפשטותה.
 •  אין להדליק אש מתחת לעצים או שיחים נמוכים ובסמוך להם.
 •  אין להדליק אש ללא אישור המדריך - יש לוודא כי החניכים מודעים לכך.
 •  אין להוסיף חומרים למדורה למעט עצים.
 •  אין לישון ליד המדורה.
 •  אסור להשאיר מדורה או גיצים ללא השגחה ונוכחות מדריך.
 • עם סיום פעילות סביב מדורה, או עזיבת השטח יש לכבות את המדורה ולכסותה.
 •  המדריך יוודא כיבוי וניקוי שטח המדורה ויאשר לחניכים את היציאה. 
 •  יש להכין אמצעי כיבוי אש הכוללים מטפי כיבוי ומים בקרבת מקום האירוע ובהישג יד.
 •  מדורות תודלקנה בשטח פתוח בלבד.
 •  אסור בהחלט להפעיל כל אמצעי פירו טכניקה במסגרת התנועה. 
 • האחראי לבטיחות האירוע יודיע לתחנת מכבי האש המקומית על קיום המדורות ויקבל את אישורם בכתב.
 • חובה לקיים הדרכה ולקבל הנחיות שימוש באמצעי כיבוי אש.
 • האחראי לבטיחות האירוע יעביר לידיעת כלל המשתתפים ובעלי התפקידים את כללי הבטיחות למניעת שריפות.
 • בעת הצתת אש יש לבדוק את כיוון הרוח ולהיזהר מהסטת הלהבה לכיוון המצית.
 •  מותר להשתמש בחומר דליק מסוג סולר או נפט שיהיה ספוג בבד או בחומרי הבעירה.
  אין להשתמש בחומר דליק אחר. יש להקפיד במיוחד לא להשתמש בחומרים נדיפים ודליקים כגון בנזין, כוהל, אצטון וכדומה..
 • לא יוסף חומר דליק בעת הבעירה.
  אסור בהחלט לזרוק לאש מכלי לחץ (ספריי) או חומרים העלולים להתפוצץ (כגון: אסבסט, כדורים, אבק שריפה וכדומה)
 • מטר לפחות יישמר בין הלהבות לבין משתתפי האירוע.

  זכרו, "בטיחות ילדנו קודמת לכל"!!!
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד