נוהל וקריטריונים לקבלת הנחות

נוהל וקריטריונים לקבלת הנחה בתנועת אריאל

1. כללי:

1.1 תנועת הנוער אריאל משרתת את כלל האוכלוסייה ומבקשת להעניק את החינוך הבלתי פורמאלי לכל האוכלוסייה ולהעניק הזדמנות שווה לכל ילד וילדה אשר מבקשים להצטרף לפעילות.

2.1 חלק מחניכי תנועת הנוער אריאל מתקשים לעמוד בתשלומים השונים עבור הפעילות השוטפת, הטיולים והמחנות ובמקרים מסוימים התנועה מוצאת לנכון לתת הנחות לחניכים אלו.

2. מטרת המסמך:

1.2 מטרת נוהל זה הינה להתוות שיטה אחידה בתנועה בכל הנוגע למתן הנחות לפעילות של חניכים בתנועה כך שבכל סניפי התנועה יפעלו בדיוק בהתאם לנוהל שלהלן.

3. הגדרות:

1.3 הנחה סוציאלית - הענקת תמיכה כספית לחניכים אשר אין ביכולתם לשלם את התשלום המלא עבור דמי החבר או מפעלי התנועה ע"י השלמת הסכום שיאושר כתמיכה.

2.3 הנחת משפחה – הנחה שניתנת למשפחה בה יש יותר מבן משפחה אחד החבר בתנועה.

4. הנחיות לביצוע:

1.4 הנחת משפחה – בתשלומי חברות ניתנת הנחת אחים אוטומטית, אח שני 40 ₪ הנחה, אח שלישי 80 ₪ הנחה, אח רביעי 180 ₪ הנחה, אח חמישי ואילך – חינם. כך שמשפחה לא משלמת יותר מ 980 ₪ חברות לשנה.

2.4 ועדת הנחות- תוקם ועדת הנחות בראשות מנהלת כספים.

ועדת ההנחות הינה הגוף המוסמך היחידי למתן הנחות.

 

הקישור לבקשות להנחות נמצא בסרגל התחתון באתר ההרשמות, נא למלא אותו לאחר פתיחת משתמש הורה.  הבקשות שיתקבלו עד לתחילת חודש שבט יעלו לדיון בוועדה.

הוועדה תתבסס בשיקוליה על מסגרת התקציב ועל הקריטריונים שנקבעו בהנהלת התנועה.

3.4 תשובה על שיעור ההנחה שנקבעה תינתן דרך אתר ההרשמה, תשובה שלילית תישלח להורים במיל.

4.4 כל הורה של חניך אשר מבקש לקבל הנחה בדמי החבר השנתיים או בתשלום עבור מחנה, ימלא טופס בקשה להנחה המופיע באתר

רק לאחר קבלת כל הטפסים, הבקשה תעבור להחלטת הוועדה באם תינתן הנחה ובאיזה גובה.

4.5 בקשות הנחה למחנות הקיץ ידונו רק לאחר תשלום חברות לאותו חניך.

4.6 ההנחות הן עבור הפעילות השנתית והן עבור המחנות וחייבות להיות מגובות בתקציב של הסניף.

בכל שנה יש להגיש בקשה חדשה להנחה גם באם למשפחה אושרו בעבר הנחות.

5. קריטריונים לקבלת הנחה:

1.5 משפחה שנמצאת מתחת לממדי ביטוח לאומי:
 

קריטריון ביטוח לאומי:

מספר נפשות במשפחה (כולל הורים וילדים עד גיל 18 בלבד)

סכום הכנסה חודשית נטו כולל קצבאות

2

₪5,750

3

₪7,618

4

₪9,199

5

₪10,780

6

₪12,218

7

₪13,655

8

₪14,949

9

₪16,099

10

₪17,249

11

₪18,349

12

₪19,349


5.2 סיבות אחרות המצריכות הוצאות כספיות גדולות כגון : מחלה קשה וכו' .

5.3 כל טענה צריכה להיות מגובה במסמכים הרלוונטיים.

 

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד