חידונים לפסח

חידונים לפסח

חידון א-ב לפסח

ב   מאכל בצלחת הסדר אשר מסמל את קרבן החגיגה בפסח, שהיה נהוג

ג   מי אמר (בהגדה): "כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי

א  מבשר הגאולה אשר יבוא לפני המשיח ויתרץ קושיות ובעיות (כולל

    השאלה אם לשתות  4 או  5 כוסות יין בפסח).  אליהו הנביא 

    בזמן שבית המקדש היה קיים. כיום הוא זכר לחורבן המקדש. ביצה

ד מהו הפזמון החוזר לפיוט, שמתחיל במילים אלו: "כמה מעלות טובות

    חובתו - ואלה הם: פסח, מצה ומרור".(רבן) גמליאל

ה  מי זאת ה"היא שעמדה"? ההבטחה בברית בין הבתרים  

    למקום עלינו - אילו ..."  דיינו

ו   מהי המצווה מן התורה שממנה התפתחה ההגדה של פסח? והגדת לבנך

ז   מהו הסמל לקרבן הפסח בצלחת הסדר?  זרוע                                  

ט  הפיוט "אדיר במלוכה" כתוב באקרוסטיכון - לפי סדר ה-א.ב. איך מכונים   

    המלאכים (נאמני ה') באות ט'? טפסריו                                                  

ל   מיהו זה "שביקש לעקור את הכול"?   לבן הארמי                                    

מ  "מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי

    הלילה"... התל של בני ברק העתיקה נמצא ליד צומת כבישים ידוע. מה

    שמו?    מסובין                                                                                  

נ   מהו החודש שבו נגאלו ישראל ובו הם גם עתידין להיגאל? ניסן           

ס  ששה - מי יודע?   סדרי משנה                                                              

ע  מהי המילה הפותחת את התשובה לשאלות הילד ב"מה נשתנה"? עבדים היינו

במצרים?  פירמידות                                                                           

צ  מהו כינויו של האפיקומן בהגדה?  צפון                                           

ש  מהי המגילה הנקראת בחג הפסח.? שיר השירים                             

ח  מה מבקשים מה' שישפוך על הגויים אשר לא ידעוהו?  חמתך

י   מיהו זה שנסב לאחור בצאת ישראל ממצרים?  ירדן

כ   מהו  ה – "אחד עשר מי יודע?" כוכביא

    טרפון שהיו מסובין בבני-ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו

פ  מה בנו בני ישראל לפרעה

ר   "כל דכפין" פירושו: כל מי ש...   רעב                                      

ק  מה ששואל הילד הקטן בפתיחת הסדר? קושיות

ת  מיהו ששתה את המים בחד-גדיא?  תורא     

 

הוא והיא לפסח:

 1. הוא הלחם שהומטר משמים - היא אחד החלקים בארוחה [מן-מנה]

2. הוא אמירה, משפט - היא ספר הנקרא בליל החג [הגד-הגדה]

3. הוא אחד מבני ישראל במצרים - היא עמְלָה [עבד-עבדה]

4. הוא אחד הבנים בהגדה - היא הסתיימה [תם-תמה]

5. הוא מֶרֶד - היא אחות משה [מרי-מרים]

6. הוא הים שנקרע לאחר היציאה ממצרים היא סערה [סוף-סופה]

7. הוא שב - היא אחד הסמלים (המאכלים) בקערת הסדר [חזר-חזרת]

8. הוא האבא שלי - היא העונה בה יצאנו ממצרים [אבי-אביב]

9. הוא טמן פח - היא- אחת ממכות מצרים [ארב-ארבה]

10. הוא איבר תנועה בגוף - היא נותנת את הפרי לנוזל שבארבעת הכוסות [גף-גפן]

11. הוא ההר אליו ברח אליהו הנביא - היא שֶם נוסף ליבשה שעליה עברו בני ישראל בים [חורב-

חורבה]

12. הוא והאחרים פיזרו ברוח - היא סמל קורבן הפסח בקערת הפסח [זרו-זרוע]

13. הוא בן בארמית - היא המכה שירדה כאבנים משמים [בר-ברד]

14. הוא חלק ממוצק - היא הארץ בה ישבו אבותינו במצרים [גוש-גושן]

15. הוא אמר דבר נכון - היא מצווה לתת לעני, גר, יתום ואלמנה [צדק-צדקה]

 

בלבל אותיות

בכל שורה מופיעות הגדרות לשתי מלים.

כדי לקבל את המלה השניה, יש לבלבל את האותיות של המלה הראשונה.

1. אחד מארבעת הבנים, בלבל אותיות = שאון. [רשע-רעש]

2. אוכלים אותה בפסח, בלבל אותיות = מקלעת שיער. [מצה-צמה]

3. נתח בשר צלוי המונח בקערת הפסח, בלבל אותיות = מסייע. [זרוע-עוזר]

4. החודש בו חל הפסח, בלבל אותיות = נבריח. [ניסן-נניס]

5. אחת ממכות מצרים, בלבל אותיות = נאיץ. [שחין-נחיש]

6. שם היינו עבדים, בלבל אותיות = מורים באוניברסיטה.[מצרים-מרצים]

 

מילה בתוך מילה

בכל שורה הגדרות לשתי מלים, שאחת נמצאת בתוך השניה.

1. שור – בתוך – אחת ממכות מצרים. [פר-צפרדע]

2. בתוכי – בתוך – העונה שבה חל פסח. [בי-אביב]

3. מתנה – בתוך – השאלות ששואלים בליל הסדר. [שי-קושיות]

4. טעמו של המרור – בתוך – סיימה [מר-גמרה]

5. אחד מארבעת הבנים – בתוך – כתבה  חתימה. [תם-חתמה]

6. התאריך העברי של ערב פסח – בתוך – חברים.[יד-ידידים]

 

קפד ראשו

1. קוראים בה בליל הסדר, קפד ראשו – שפת נהר. [הגדה-גדה]

2. מלך מצרים בימי משה, קפד ראשו – לא טובה.[פרעה-רעה]

3. ההפך מעבדות, קפד ראשו – אחת המגילות.[חרות-רות]

4. ירק המונח בקערת ליל הסדר, קפד ראשו – האצבע הקטנה.[חזרת-זרת]

5. חג יציאת מצרים, קפד ראשו – אמר.[פסח-סח]

6. מספר הכוסות ששותים בליל הסדר, קפד ראשו – אחד מארבעה.[ארבע-רבע]

  חידון א-ב להדפסה
  הוא והיא להדפסה
  בלבל אותיות להדפסה
  מילה בתוך מילה להדפסה
  קפד ראשו להדפסה
  להדפסת כל החידות
דרג את הכתבהדירוג כתבה חידונים לפסח: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

מדורים נוספים בנושא פסח

עבור לתוכן העמוד