לימוד אמונה ומשניות

בחודש הראשון נעסוק במסכת מידות

בחודש השני נעסוק ב'שמונה פרקים לרמב"ם'.

מפת העזרה
דרג את הכתבהדירוג כתבה מפת העזרה: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה ד' ואחרונה
כ"ד אב ה'תשע''ג 07:00
תיאור הלשכות.
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה ד' ואחרונה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה ג'
כ"ג אב ה'תשע''ג 07:00
מה אנו יכולים ללמוד מכך שהכהן הגדול היה לבוש בשמות השבטים והאבות?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה ג': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה ב'
כ"ב אב ה'תשע''ג 07:00
אבל לא הייתי סומך על עצמי ליכנס למקדש ואפילו היה נגלה אלי כי הייתי אומר לא בשמים הוא
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה ב': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה א'
כ"א אב ה'תשע''ג 07:00
למה חייבים מלך כדי להוסיף בקדושת המקדש וירושלים?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ה' משנה א': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ז'
י"ט אב ה'תשע''ג 07:00
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ז': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ו'
י"ח אב ה'תשע''ג 07:00
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ו': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ה'
י"ז אב ה'תשע''ג 07:00
אף על פי שהמקדש היום חרב בעוונותינו, חייב אדם במוראו כמו שהיה נוהג בו בבניינו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ה': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ד'
ט"ז אב ה'תשע''ג 07:00
מפני מה נאסרה הישיבה לכל אדם בעזרה, ולמה הותרה למלכי בית דוד? למה מקום הסנהדרין היה דווקא במקדש בירושלים?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ד': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ג'
ט"ו אב ה'תשע''ג
"שלא ילך דרך הדיוטות"
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ג': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ב'
י"ד אב ה'תשע''ג 07:00
האם מותר לרבנים לעמוד לפני ארון הקודש, למרות שאחוריהם מופנים לארון?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה ב': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה א'
י"ב אב ה'תשע''ג 07:00
מידות ההיכל
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ד' משנה א': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ח'
י"א אב ה'תשע''ג 07:00
למה מעשים שונים מביאים לחוסר ביראה?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ח': 3 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ז'
י' אב ה'תשע''ג 07:00
איך יראת המקדש מביאה את האדם לידי יראת ה’ ?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ז': 3 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ו'
ט' אב ה'תשע''ג 07:00
אדם ממקום כפרתו נברא - מה אנו יכולים ללמוד מכך שאדם נברא במקום המקדש ממנו באה הכפרה - התשובה?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ו': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד ייומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ה'
ח' אב ה'תשע''ג 07:00
מידות המזבח מכוונות הרבה וצורתו ידועה איש מאיש. ומזבח שבנו בני הגולה כעין מזבח שעתיד להיבנות עשוהו. ואין להוסיף על מדתו ולא לגרוע ממנה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד ייומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ה': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ד'
ז' אב ה'תשע''ג 07:00
אם הנפת עליה ברזל חללת שהמזבח נברא להאריך ימיו של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם, אין זה בדין שיונף המקצר על המאריך.
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ד': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ג'
ה' אב ה'תשע''ג 07:00
מדוע אסור לבזות את אבני המזבח על אף שאין בהן דעת להקפיד, האם מצאנו עוד חפצים שאסור לנהוג בהם מנהג בזיון?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ג': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ב'
ד' אב ה'תשע''ג 07:00
למה הקדושה הראשונה של המקדש שנתקדש על ידי שלמה המלך קידשה גם לעתיד ולא בטלה, ואילו קדושת ארץ ישראל (לעניין מצות התלויות בארץ) שקידש יהושע בזמן כיבוש א”י בטלה בזמן החורבן?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה ב': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה א'
ג' אב ה'תשע''ג 07:00
הרב צבי קלישר עסק בחידוש עבודת הקורבנות במקום המקדש במידה ויתאפשר הדבר מטעם השלטונות, לשיטתו הדבר אפשרי משום שטומאה הותרה בציבור וכן אין צורך בכוהנים מיוחסים, הרב התכתב עם חכמי דורו בסוגיה זו ובראשם רבי עקיבא איגר וחתנו הרב משה סופר ה”חתם סופר”.
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ג' משנה א': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ו'
ב' אב ה'תשע''ג 07:00
פירוט מבנה העזרות והשערים בתרשים
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ו': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ה'
א' אב ה'תשע''ג 07:00
הפעם- רק המשנה עצמה. היא מספיקה בהחלט..
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ה': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ד'
כ"ט תמוז ה'תשע''ג 07:00
בית דין שרצו להוסיף על ירושלים, או להוסיף על העזרות מוסיפין. ויש להם למשוך העזרה עד מקום שירצו מהר הבית, ולמשוך חומת ירושלים עד מקום שירצו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ד': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ג'
כ"ז תמוז ה'תשע''ג 07:00
מידותיו של בית המקדש
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ג': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ב'
כ"ו תמוז ה'תשע''ג 07:00
השוכן בבית הזה ייתן בלבך ותשמע לדברי חבריך ויקרבוך
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה ב': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה א'
כ"ה תמוז ה'תשע''ג 07:00
מה אנו יכולים ללמוד מהנחת שלושת הדברים (ארון הברית שבתוכו הלוחות, המן, והמטה) במקום הקדוש והמרכזי ביותר בעולם - קודש הקודשים?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק ב' משנה א': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ט'
כ"ד תמוז ה'תשע''ג 07:00
משנה אחרונה בפרק
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ט': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ח'
כ"ג תמוז ה'תשע''ג 07:00
במה נקרא שמו של הקב”ה בבית המקדש ?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימודי יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ז'
כ"ב תמוז ה'תשע''ג 07:00
מהי המעלה הגדולה ללימוד תינוקות של בית רבן, הדוחה אף את בניין בית המקדש?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימודי יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ז': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ו'
כ' תמוז ה'תשע''ג 07:00
איך בנית המקדש יכולה לתקן את הריגת החכמים?
על שום מה בית המקדש ותלמידי החכמים הם אורו של עולם?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ו': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ה'
י"ט תמוז ה'תשע''ג 07:00
למה הראב”ד תרץ תרוצים שונים לקושיה בהלכות עבודה זרה
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ה': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ד'
י"ח תמוז ה'תשע''ג 07:00
מה הסיבה לאיסור סיתות האבנים בברזל בבית המקדש?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות- פרק א' משנה ד': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ג'
י"ז תמוז ה'תשע''ג 07:00
מגדר מילתא המאפשר לעבור על דברי תורה איננו רק במצבים של הצלת ישראל מעבירה- סייג לתורה
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ג': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ב'
ט"ז תמוז ה'תשע''ג 07:00
מצות עשה לעשות בית לה’, מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות, וחוגגין אליו שלוש פעמים בשנה..
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פרק א' משנה ב': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
לימוד יומי במסכת מידות: פתיחה + פרק א' משנה א'
ט"ו תמוז ה'תשע''ג 07:00
איך שמירת המקדש וההקפדה על כבודו עשויים להביא את האדם לידי חזרה בתשובה?
דרג את הכתבהדירוג כתבה לימוד יומי במסכת מידות: פתיחה + פרק א' משנה א': 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ט'
כ"א אלול ה'תשע''ג 07:00
הרמב"ם מסכם את שמונה פרקים בשתי נקודות עיקריות: א. אין ביכולתנו להבין את מציאותו ודעתו של ה'. ב. כל פעולות האדם מסורות בידו והוא מחליט האם הוא יהיה צדיק או רשע
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ט': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ח'
כ' אלול ה'תשע''ג 07:00
לאחר שעסק הרמב"ם בפרק האחרון בבחירה החופשית של האדם מתמיחס הרמב"ם לשאלה המתבקשת – אם הקב"ה יודע מה היה ומה יהיה, איך יש בחירה חופשית? הרמב"ם מבאר שידיעת ה' שונה מהותית מהידיעה האנושית.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ז'
י"ט אלול ה'תשע''ג 07:00
לאחר שלמדנו על האפשרות שה' יגזור על אומה שתרשיע, וכן על אדם פרטי שאחר שהרשיע לא יוכל לחזור בתשובה, כעת מלמדנו הרמב"ם אפשרות שלישית: מראות של חוסר צדק בעולם, רשע וטוב לו וצדיק ורע לו, שאינם שוללים את הבחירה, ורק מהווים ניסיון לאדם המאמין.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ז': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ו'
י"ז אלול ה'תשע''ג 07:00
אם לפעמים ה' מונע את האפשרות לחזור בתשובה, מדוע הוא שולח נביאים להוכיח את הרשעים? הרמב"ם מבאר שהמטרה היא לפרסם שניטלה הבחירה מאנשים אלה. עוד מבאר הרמב"ם מקראות נוספים על דרך זו, העוסקים בגויים ובישראל.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ו': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ה'
ט"ז אלול ה'תשע''ג 07:00
תמיד יש בחירה חופשית? הרמב"ם ממשיך ליישב את הפסוקים שנראה שהם סותרים את עקרון הבחירה החופשית. היום נלמד שלפעמים ה' ייטול את הבחירה גם מהאדם הפרטי בתור עונש לחטא שעשה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ה': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ד'
ט"ו אלול ה'תשע''ג 07:00
איך יתכן שה' יגזור על אומה שתרשיע, אולם לאדם הפרטי תהיה האפשרות לבחור? היום נראה כיצד הרמב"ם מיישב את הפסוקים שנראה שהם סותרים את עקרון הבחירה החופשית.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ד': כוכב 1
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ג'
י"ד אלול ה'תשע''ג 07:00
אם ישנה בחירה חופשית, האם נכון לומר שמעשי האדם הם על פי רצון ה'? הרמב"ם מבאר באיזה אופן אפשר לומר זאת: כפי שה' ברא חוקי טבע, כך הוא חקק שתהיה לאדם בחירה חופשית. ממילא מה שנפעל משני אלו הרי הוא מתאים לרצונו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק ג': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני חלק ב'
י"ג אלול ה'תשע''ג 07:00
לאחר שלמדנו כי לאדם יש בחירה חופשית הרמב"ם מראה לנו מקראות רבים המבוססים על כך. לאחר מכן הוא נגש לבאר את הכלל היסודי ש"הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים".
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני חלק ב': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק א'
י"ב אלול ה'תשע''ג 07:00
הפרק השמיני עוסק בבחירה החופשית של האדם. לאורך הספר כולו מובלעת ההנחה שהאדם הוא בן-חורין. ובפרק שמיני מתעכב הרמב"ם על היסודות התיאורטיים של הנחה זו. בהמשך הפרק מובאים מספר מקורות מהם היה יכול להשתמע שהאדם כפוי בבחירתו. והרמב"ם מבאר את משמעותם האמיתית. לקראת סוף הפרק הוא מתמודד גם עם שאלת "הידיעה והבחירה".
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שמיני, חלק א': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שביעי, חלק ג'
י' אלול ה'תשע''ג 07:00
משה ביקש להשיג את ה' באופן מוחלט, מכיון שידע שהוא נקי לגמרי מכל החסרונות השכליים והמידותיים. ה' לא נענה לו, מכיון שעצם היותנו בשר ודם הוא חסרון. כשחז"ל אמרו על אדם שהוא ראוי לנבואה כמשה כוונתם שהוא שלם במידות ובתפיסת עולמו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שביעי, חלק ג': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם, פרק שביעי חלק ב'
ט' אלול ה'תשע''ג 07:00
לאחר שלמדנו שהמידות הרעות מבדילות בינינו לבין בורא עולם, מוסיף הרמב"ם שעם זאת אין הנביא מוכרח להיות מתוקן לחלוטין במידותיו. אמנם, מידות מסוימות אכן מונעות את הנבואה מיד.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם, פרק שביעי חלק ב': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שביעי חלק א'
ח' אלול ה'תשע''ג 07:00
מה ההבדל בין דרגות הנביאים? הרמב"ם מסביר שישנן מחיצות שמבדילות בין הנביא לאלוקים בעת הנבואה, כל נביא לפי מדרגתו. מחיצות אלו הן חסרונותיו, המתחלקים לחסרונות שכליים ולחסרונות במידותיו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שביעי חלק א': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שישי חלק ב'
ז' אלול ה'תשע''ג 07:00
מובן או לא מובן? היום נראה כיצד מסביר הרמב"ם את הסתירה בין דברי הפילוסופים לחכמינו. הפילוספים מדברים על מצוות טבעיות שאדם בטבעו צריך לחפוץ בהם, ואילו חכמים מדברים על 'חוקים' שאינם מובנים לנו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שישי חלק ב': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שישי חלק א'
ו' אלול ה'תשע''ג 07:00
פרק שישי עוסק ביצר הרע. הרמב"ם מביא את דעת הפילוסופים שסוברים שעצם ההשתוקקות לרע היא גנות, ומנגד את חכמי ישראל הטוענים שאין גנאי בכך. הוא מבאר שאין סתירה בין הפילוסופים וחכמי ישראל, משום שקיימים שני סוגים של רע: רע המצוי בתחום המוסר האנושי, שגנאי הוא להשתוקק אליו, ורע המוגדר על –ידי הצו האלוהי, שאין גנאי להשתוקק עליו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק שישי חלק א': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם- פרק חמישי חלק ג'
ה' אלול ה'תשע''ג 07:00
לא פשוט כלל להצליח לכוון את כל חלקי האישיות שלנו לתכלית אחת, זוהי דרגת הנביאים. עם זאת, זה היעד שה' רוצה שנשאף אליו – אחידות כל כוחות הנפש לשם שמיים.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם- פרק חמישי חלק ג': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק חמישי חלק ב'
ג' אלול ה'תשע''ג 07:00
לאחר שלמדנו שאנו צריכים לשלוט בכוחותינו ולכוונם לתכלית אחת, ממשיך הרמב"ם לבאר שאין לכך ערך אם התכלית שגויה. לכן, כל מעשינו צריכים להיות מכוונים לתיקון האישיות שלנו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק חמישי חלק ב': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק חמישי חלק א'
ב' אלול ה'תשע''ג 07:00
מה התכלית? בתחילת הפרק החמישי מבאר הרמב"ם שעלינו לשאוף לכוון את כל מעשינו לתכלית אחת: ידיעת ה'. במדרגה זו, כל פעולה נעשית במחשבה וכוונה לשרת את התכלית הכללית – הדבקות בה'.
פֶּרֶק חֲמִישִׁי
בַּשִּׁמּוּשׁ בְּכֹחוֹת הַנֶּפֶשׁ לְתַכְלִית אַחַת.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק חמישי חלק א': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק רביעי חלק ו'
א' אלול ה'תשע''ג 07:00
עבודת המידות דורשת ערנות מתמדת: בחינת מידותינו ותיקונם יום-יום. מדוע? כי בני אדם אינם מושלמים - אפילו הגדול בנביאים נכשל בחוסר איזון מידותי. עבודת המידות מביאה לשלימות, לקרבת ה'.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק רביעי חלק ו': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שמונה פרקים לרמב"ם: פרק רביעי חלק ה'
ל' אב ה'תשע''ג 07:00
היום הרמב"ם מלמדנו מהי מטרת התורה – ליצור מערכת מצוות ואיסורים המביאים אותנו לאיזון מושלם. מן הסיבה הזאת, הוספת יתר, על בסיס קבוע למצוות התורה, הינה מיותרת ומזיקה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה שמונה פרקים לרמב"ם: פרק רביעי חלק ה': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

  1. לעמוד הבא

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד