"ושמרתם את המצות"

ד' שבט ה'תשע''ו 20:25

וּשְׁמַרְתֶּם אֶת-הַמַּצֹּות

( שמות, יב, יז(

 

דרשו חכמינו: אל תאמר מצות אלא מצוות

ופרשו חז''ל: מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה.

 

בעוונותינו הרבים, פעמים רבות מהפכים אנו את היוצרות,

מזדרזים לעשות רעה ומתמהמהים בעשיית המצוות...

 

משל לסוחר אחד שהלך מביתו לבית המדרש והתמהמה שם כמה שעות .

בתוך כך בא סוחר ממדינה אחרת לקנות סחורה ממנו ,

ושאל את אשת הסוחר "איה בעלך? "

אמרה "הנה הוא בבית המדרש ."

האיש לא רצה לחכות והלך לסוחר אחר וקנה ממנו.

לאחר שבא הסוחר מבית המדרש לביתו,

סיפרה לו אשתו שבא סוחר לסחור עמו ולא רצתה להפריעו בזמן לימודו.

הורע בעיניו של הסוחר על שהפסיד רווח שהיה לו להרוויח מאותה סחורה ,

אמר לאשתו: "מהיום והלאה כאשר יבוא איש וישאל עליי ואני אהיה בבית - המדרש ,

מהרי לשלוח אחרי ואבוא לביתי.

אמרה לואשתו: "כן אעשה כאשר דברת ".

לאחר כמה ימים באו "החברים" ממס הכנסה..

אמרה להם האישה: "המתינו מעט ואני אשלח לקרוא לו".

שלחה את המשרת לבית המדרש והסוחר מיהר לבוא לביתו באמצע הלימוד.

כשראה אותם אחזה בו החולשה, כאילו ראה את מלאך פלוני לנגד עיניו.

לאחר שהלכו להם, אמר הסוחר לאשתו:

"הוי כסילה שכמותך ,החלפת את השיטה ,

כאשר בא סוחר לקנות ממני היית עצלה ולא באת לקרוא לי ,

כאשר באו מלאכי החבלה האלו מיהרת לקרוא לי ".

והנמשל ברור ואומר דרשני.

 

עפ''י המשל המובא בספר עוד יוסף חי של רבינו יוסף חיים זיע''א

דרג את הכתבהדירוג כתבה "ושמרתם את המצות": כוכב 1
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

רעיונות נוספים לפרשות השבוע

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד