פרשת משפטים

'נעשה ונשמע'

אחרי שזכינו להתגלות התורה כולה, בכלל כלליותה בפרשת יתרו ובפרט פרטיותה בפרשתנו,

משפטים – מתגלה עניננו המיוחד בכל תקפו: "נעשה ונשמע".

 

זהו סודם של ישראל, כלשון הגמרא בשבת: "מי גילה רז זה לבנַי".

לכאורה, הביטוי 'נעשה ונשמע' מוזר מאד.

הסדר הנורמלי הוא 'נשמע ונעשה' – קודם נשמע, ונדע, ואז נעשה.

 

נכון, אנחנו לא נורמליים, אנחנו על-נורמליים, מעל לנורמליות האנושית הרגילה, אנחנו מקדימים נעשה לנשמע.

חז"ל מזכירים שזהו סוד על-אנושי פִלאי, המתנשא מעל לסדר האנושי:

"מי גילה רז זה לבנַי, רז שמלאכי השרת משתמשין בו, שנאמר: בָּרכו ד' מלאכיו גבֹּרי כח עֹשי דברו לשמֹע בקול דברו".

אחרי כל פרטיה ודקדוקיה של תורה, בין אדם לחברו ובין אדם למקום, מתגלה מה אנו ומה חיינו ואֵלו מין אנשים אנחנו,

מתגלה טבעיותנו המיוחדת – סגולת ישראל.

עָם, שהתורה היא טבעו ונשמתו,

לא שואל: 'מה כתוב בה', אלא אומר בנפש חפצה, 'איש אחד בלב אחד': "נעשה ונשמע"!

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל משפטים)

דרג את הכתבהדירוג כתבה פרשת משפטים: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

רעיונות נוספים לפרשות השבוע

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד