פרשת תרומה

'ושכנתי בתוכם'

יציאת מצרים ומתן תורה הם ראשונים בשלישיה הנוראה בקודש של פרשות אלה. 'ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם'. הענין הראשון הוא החירות, 'עבדי הם ולא עבדים לעבדים'. החירות היא הכנה למעמד הר סיני וקבלת התורה, שהם הענין השני.

בפרשת תרומה אנו נפגשים עם המדרגה השלישית: 'ושכנתי בתוכם'. כדבר יהושע: 'אל חי בקרבכם!' ריבונו של עולם שוכן בתוך נשמת האומה, בתוך כלל ישראל, בתוך כללות 'עמךָ בית ישראל', ומתוך כך בכל אחד ואחד מאיתנו! שני המאורעות הראשונים הם חשובים ועצומים, אבל הם מאורעות שהיו. הדבר השלישי הוא עובדה נצחית הקיימת לעולמי עולמים. 'ושכנתי בתוכם' – זה אנחנו! יש ללמוד דבר זה ולחיות אותו. 'ושכנתי בתוכם' זוהי שייכות ודבקות נצחית.  זהו נצח ישראל! 'ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי ישראל' לעולם!

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל תרומה)

דרג את הכתבהדירוג כתבה פרשת תרומה: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

רעיונות נוספים לפרשות השבוע

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד