כיצד להמשיך - מכתב מהמזכ"ל

לחברי תנועת אריאל

ברכת ה' עליכם

התחושה האופפת את כולנו היא שאנו חווים הסתר פנים. החוויה אינה קלה ואינה פשוטה לאיש.

ראייתנו, מטבעה, מוגבלת היא. התמונה שאנו מצליחים לקלוט בראייה הפיזית וגם בראייה הפנימית (ההבנה) כוללת רק את החלקים שבורא העולם החליט שנהיה מסוגלים לקלוט. מוגבלות זו היא שיוצרת את הקושי בתודעתנו, אולם עלינו להבין שראיית התמונה הכוללת אפשרית רק בראייה אלוקית עליונה ורק באמצעותה אפשר לקבל תשובות לתהיות ולקשיים המתרוצצים עתה במחשבותינו וברגשותינו, ניזונים מהכאב העצום על גדיעת חיי נערים טהורים ותמימים בידי מרצחים, וכיוון שלא ניחנו באות הראייה, אין ביכולתנו לקבלן.

עם זאת, מאמינים בני מאמינים אנו ויודעים שהקב"ה אתנו תמיד. ננתב אפוא את התחושות הקשות לעשייה: נחזק אחרים ונתחזק, נאמר ממזמוריו של נעים זמירות ישראל, נלמד משניות (משנה - אותיות נשמה) ונעסוק בלימוד אמונה ובגמילות חסדים. נפעל ונכוון שכל עשייתנו ולימודנו ייזקפו לזכות הנשמות הטהורות של גיל-עד, של נפתלי ושל אייל.

ויהי רצון שנזכה שכשם שאנו חשים עכשיו ש"בְּרֶגַע קָטֹן עֲזַבְתִּיךְ " במהרה נחווה ונחוש את המשך הכתוב: "בְרַחֲמִים גְּדֹלִים אֲקַבְּצֵךְ"

וגם אם "בְּשֶׁצֶף קֶצֶף הִסְתַּרְתִּי פָנַי רֶגַע מִמֵּךְ", לא יחלוף זמן רב וכבר "בְּחֶסֶד עוֹלָם רִחַמְתִּיךְ "

שהרי כך "אָמַר גֹּאֲלֵךְ ה' "

יוסף ורדי

מזכ"ל

עוד במדור

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד