לוח אירועים בנים

אלול

שלישי, י' באלול, 10.9                        יום הכשרה לגרעיני עשיה

ראשון- חמישי  ט"ו- י"ט באלול 15-19,9    עוגן אלול

ראשון, כ"ב באלול 22.9                      הכנה מסע סוכות

שלישי  כ"ד באלול, 24.9                     מרח"ב

יום חמישי כ"ו באלול 26.9                   עשיה בישראל

 

 

תשרי

רביעי, ג' בתשרי, 2.10                                  סוף הרשמה למסע פתיחת השנה

שלישי כ"ג בתשרי, 22.10                              מסע סוכות

חמשוש כ"ה- כ"ז בתשרי 24-26.10                סל"ק חודש ארגון

ראשון –חמישי, כ"ח בתשרי- ב' במרחשון        עוגן הדרכה חוד"א

 

 

מרחשוון

שבת ד' בחשון                                    שבת פתיחת חודש ארגון

מוצ"ש כ"ה במרחשון, 23.11                 סוף הרשמה לסמנריון הדרכה

 

 

כסלו

שבת ב' בכסלו                                    שבת ארגון

ראשון י' בכסלו, 8.12                          סוף הרשמה מסע עברי

חמשוש- י"ד- ט"ז בכסלו 12-14.12       סמנריון הנהגות

חמישי, כ"ח בכסלו,26.12                    עשיה בישראל

שבת ל' בכסלו 28.12                          חודש הגבורה

 

 

טבת

ראשון –שני, א-ב בטבת 29,30.12        מסע עברי

שבת- שבת ז'- י"ד בטבת 4-11.1         שבוע המקדש

שבת כ"ח בטבת, 25.1                        סיום חודש הגבורה

ראשון כ"ט בטבת, 26.1                       הכנה מסע טו בשבט.

 

 

שבט

שלישי, ב' בשבט 28.1                    סוף הרשמה למסע ט"ו בשבט

שלישי, ט' בשבט, 4.2                     סוף הרשמה להשתתפות בחידון התנ"ך

ראשון- שבת י"ד- כ' בשבט 9-15.2   שבוע התנועה

שני, ט"ז בשבט 11.2                      מסע טו בשבט

שלישי, כ"ג בשבט 18.2                  חידון תנך סניפי!

חמישי כ"ה בשבט, 20.2                 עשיה בישראל

 

 

אדר

ראשון, י"ט באדר 15.3     מרח"ב

שלישי כ"א באדר 17.3     הכנה למסע פסח

שלישי כ"א באדר 17.3     סוף הרשמה למסע פסח

 

 

ניסן

רביעי, ז' בניסן, 1.4                                       מסע פסח

חמישי, כ"ב בניסן, 16.4 איסרו חג פסח- מימונה J עוגן אייר

ראשון- שני כ"ה, כ"ו בניסן 19-20.4                  עוגן אייר

שלישי, כ"ז בניסן (יום הזיכרון לשואה ולגבורה) 21.4          סיליקון

רביעי- חמישי, כ"ח-כ"ט בניסן, 22-23.4           עוגן אייר

 

 

אייר

ראשון- שני ב'-ג' באייר 26-27.4      נר ודגל

רביעי ה' באייר 29.4                      אוהלי עצמאות

י"ח באייר, ל"ג בעומר, 12.5            חידון תנ"ך מחוזי

 

 

סיוון

שלישי, י"ז בסיוון, 9.6                     סיליקון

חמישי, כ"ו בסיוון, 18.6                  עשיה בישראל

 

 

תמוז

מוצ"ש ה' בתמוז, 27.6               סוף הרשמה לסמנריון הנהגה

שלישי, ח' בתמוז 30.6               מרח"ב

חמישי י' בתמוז 2.7                   חידון תנ"ך תנועתי

שלישי, כ"ב תמוז 14.7               סיליקון פירגון

חמישי, כ"ד בתמוז, 16.7           עשיה בישראל

ראשון כ"ז בתמוז 19.7              סלק צוות קומונה תשפ"א!

שני כ"ח בתמוז- חמישי ב' באב 20-23.7    סמנריון הנהגות

 

 

אב

ראשון י"ב באב – שני י"ג באב       הכנה למחנה

יום שלישי י"ד באב- ראשון י"ט באב           מחנה

 

 

אלול

חמישי כ"א באלול 10.9              עשיה בישראל

 

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד