תשובות משחק 1- אתונות וחמורים בתנ"ך

שלב 1: תשובות לשאלות החימום:

1.      חמור- זכר, אתון- נקבה

2.      יששכר חמור גרם- בעל כוח לסבול (= לסחוב) את עול התורה (בראשית מ"ט י"ד רש"י)

3.      יהודה – אתונו קשורה לגפן פוריה (שורקה) "אוסרי לגפן עירו ולשורקה.. אתונו" (בראשית מ"ט, י"א)

4.      שאול בן קיש חיפש אתונות ומצא מלוכה (שמואל א פרק ט)

5.       לאיוב היו 500 אתונות. כולן מתו ואבדו יחד עם שאר רכושו, אבל בסוף רכושו הוכפל והיו לו 1000 אתונות.

6.      מלכים א  כ"ז, ל- האיש הממונה על האתונות של דוד המלך.

7.      "בלחי החמור(1)  חמור (2) חמורותיים (3+4) בלחי החמור (5) היכיתי אלף איש"  שופטים טו 15

 

שלב 2: חידות בציורים:

 1.  וַיְהִי רָעָב גָּדוֹל בְּשֹׁמְרוֹן וְהִנֵּה צָרִים עָלֶיהָ עַד הֱיוֹת רֹאשׁ חֲמוֹר בִּשְׁמֹנִים כֶּסֶף וְרֹבַע הַקַּב חרייונים [דִּבְיוֹנִים] בַּחֲמִשָּׁה כָסֶף מלכים ב ו , כ"ה
 2. ראיתי ביהודה... בשבת ומביאים הערמות ועומסים על החמורים... ומביאים ירושלים ביום השבת" נחמיה י"ג, טו
 3. "וכי יפתח איש בור.. ונפל שמה שור או חמור" שמות כ"א ל"ג
 4. עכסה בת כלב "ותצנח מעל החמור" יהושע ט"ו, י"ח
 5. יודע... וחמור אבוס בעליו " ישעיהו א,ג
 6. ופטר חמור תפדה בשה שמות י"ג,י"ג
 7. מצוות השבת אבידה דברים כ"ב פס' ג

 

 

שלב 3: התחממתם? התשובות לשאלות גמרא

1.     תשובה- לדעת רבי עקיבא זמן ק"ש של שחרית משיכיר בין חמור לערוד  (ברכות ט ע"ב)

2.    תשובה: "משמרת ראשונה-חמור נוער"- ברכות ג ע"א

3.   תשובה: תניא אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ אמרתי מי יתן לי תלמיד חכם ואנשכנו כחמור, אמרו לו תלמידיו רבי אמור ככלב, אמר להן זה נושך ושובר עצם... (פסחים מט ע"ב)

תשובה לשאלת אתגר: סוסו של בלעם מת במצרים במכת ברד. כאשר משה הזהיר מהברד, יראי ה' הכניסו את הבהמות הביתה אבל בלעם לא היה מאלה שיראו את ה', ובהמותיו נשארו בחוץ ומתו.

 

 

שלב 4: לסיום:

 1. תשובה: עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות, ואלו הןפי הארץ, ופי הבאר, ופי האתון, והקשת, והמן, והמטה, והשמיר, והכתב, והמכתב, והלוחות

  – מסכת אבותפרק ה' משנה ו

 2. תשובה: פרקי דרבי אליעזר, פרק ל: ... וחבש את החמור, הוא שרכב עליו אברהם הוא החמור בן האתון שנבראת בין השמשות (=כלומר אתונו של בלעם) ... הוא החמור שרכב עליו משה בבאו למצרים ... הוא החמור שעתיד בן דוד לרכוב עליו.            

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד