דבר תורה

חניכים יקרים!
בפרשתנו משה אוסף את כל בני ישראל וכולם!, גם החשובים וגם הפשוטים וגם מי שעדיין לא נולד, כל עם ישראל ודורותיו מקבלים עליהם
שיקיימו את המצוות, ויעבדו את ה', כי זה החיים האמיתיים!
ובסוף הפרשה אומר ה'- "החיים והמוות נתתי לפניך- הברכה והקללה, ובחרת בחיים".
בעצם הקב"ה נותן לנו אפשרות לבחור בחיים- לחיות על פי התורה הקדושה, או אפשרות שנייה, לבחור במוות- לחיות נגד
רצון ה'. ומוסיף ואומר ובחרת בחיים. מה מיוחד בזה? ברור שכולם רוצים לחיות!
רבי נפתלי מרוּפּשיץ היה בראש שנה אחד אצל החוזה מלובלין.
כאשר הלך החוזה עם חסידיו לתשליך בנהר, איחר ר' נפתלי ולא הצטרף אליהם.
בחזרתם ראו אותו רץ אל הנהר. אמרו לו: "הרבי עכשיו כבר חוזר מהתשליך, אז למה אתה רץ?" ענה להם ר' נפתלי: "אני רץ
לקחת את העבֵרות שהרבי השליך אל הנהר."
מה רבי נפתלי בעצם אמר?
1. הוא אמר על מעלת הקדושה של הרב, שהלוואי שזה יהיו החטאים שלו.
אבל חוץ מזה הוא בעצם אומר שיש חטאים, אפשר לבכות, לא לעשות כלום, ורק לחשוב, אני עכשיו חטאתי. מה אני יכול
לעשות?
ואפשר להגיד- איי, חטאתי. אבל במקום עכשיו להתחיל לחשוב משהו רע, אני יחשוב על מה שחטאתי, וככה אני אוכל
להתקדם. כתוב- "שבע ייפול צדיק וקם"- גם הצדיק הכי גדול, חוטא! אבל הוא לא נשאר ומתבאס. אלא הוא קם! בזכות
שהוא נפל- חטא, הוא עכשיו רואה מה לא לעשות, מה לשפר, והוא נהיה צדיק יותר גדול!
בסופו של דבר דווקא מי שמתבאס כל כך מהחטא, והוא מרגיש מלא ייסורים וכל הזמן חושב רק על החטא, (הוא צריך להיות
לפחות גדול הדור, אם לא המשיח- הוא הרי כל כך מרגיש את העבירה.), אבל זה דווקא לא טוב כי ככה הוא מגיע לידי מוות. הוא
לא מצליח להיות שמח, ולעבוד את ה', כי הוא עשה עבירה!, אומר לנו ה'- ובחרת בחיים! גם אם אתה נופל ועברת עבירה, זה
צריך לכאוב, אבל אתה צריך להתקדם, לקחת את העבירה ובזכות זה לדעת במה להשתפר.
השבוע אנחנו מגיעים בראש השנה לדין, ושם הקב"ה ייתן לנו אפשרות להתחלה חדשה, להתגבר על העבירות שעשינו
ולהתחיל מחדש. ואנחנו צריכים בשנה החדשה לבחור בחיים! ולעבוד את ה' בשמחה, וגם אם אנחנו חוטאים אז להשתפר
מזה- כי זה החיים האמיתיים! (ולא קוקה קולה- "טעם החיים").
שבת שלום!
עבור לתוכן העמוד