מי שברך לחיילי צה''ל

תקציר

שהקב"ה ישמע תפילתם של תינוקות
של בית רבן ונאמר אמן! 0:53
ב' חשון ה'תשע''ו

 

 

וניתן להוסיף:

"יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתבטל מלחמות ושפיכות דמים מן העולם ותמשיך שלום גדול ונפלא בעולם
ולא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה . וידעו כל יושבי תבל האמת לאמיתו, אשר לא באנו לזה העולם בשביל ריב ומחלוקת חס ושלום, ולא בשביל שנאה וקנאה וקנטור ושפיכות דמים חס ושלום, רק באנו לעולם כדי להכיר ולדעת אותך תתברך לנצח, ויקויים בנו מקרא שכתוב "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבור בארצכם" ונאמר אמן." 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד