מגיע מי שמזיע

ב' תמוז ה'תשע''ו

שאלה: לפעמים אני מגיע עם ציפיות גבוהות מהתפילה, אך אחריה מרגיש שלא השתניתי. למה זה קורה?

ר' נחמן מברסלב סיפר סיפור על אודות מלך שאהב מאוד את בתו. יום אחד פרץ סכסוך ביניהם, ובסערת הוויכוח נפלט מפיו המשפט: "שה'לא טוב' ייקח אותך!" בבוקר חיפשו אחרי אותה הבת, אך היא נעלמה. עוזר המלך יצא לחפשה, והוא הגיע למבצר גדול ששומרים עמדו בחזיתו. העוזר חשש שימנעו ממנו להיכנס למבצר, אך איש לא מנע זאת בעדו. כך גם לאורך כל החדרים במבצר – איש לא חסם אותו בדרכו. לבסוף הוא הגיע להיכל גדול שבו התקיימה מסיבה. היו שם אוכל טוב, ריקודים, שירים ושמחה גדולה. לפתע הוא הבחין שהמלכה שמגיעה לאירוע היא לא אחרת מאשר הנסיכה. אף היא מזהה את עוזרו של המלך, מתקרבת אליו ואומרת לו דבר נורא: "אבי אמר שה'לא טוב' ייקח אותי, וכאן הוא ה'לא טוב'!"

ר' נחמן מלמד אותנו בחכמתו הרבה שכשנראה לנו שהכול קל, נוח וטוב – זהו ה'לא טוב'. התקדמות רוחנית מגיעה רק מתוך מאמץ, עמל ועבודה קשה. דבר שמקבלים בקלות ולא הושג במאמץ, נשאר חיצוני ולא נוגע בנו באמת.

התפילה נקראת עבודה. ובעבודה כמו בעבודה, צריך לעבוד. כל תפילה היא גם מאבק, גם עמל והתגברות שבסופו של דבר מביאים לשמחה גדולה. חשוב לזכור את זה. וזאת גם עצה טובה: כשבאים לתפילה באים לעבוד ולהתאמץ, כדי שנצליח להיות אמתיים מול עצמנו ומול ה'. כדי שנחולל בתוכנו שינוי אמתי. כדי שנזכה לעמוד מול ה', לפחות פעם אחת בחיים, ברגע עמוק ואישי, ולהתפלל אליו. באמת. שנזכה.

בקיצור:

התפילה אינה מחוללת בנו שינוי כבמטה קסם. התפילה היא עבודה. רק עמל ומאמץ מביאים אותנו לידי תפילה אמתית, תפילה שמשנה אותנו ומחברת אותנו לריבונו של עולם.

 

 

הלכה יומית

מדוע יש נוסחים שונים בתפילה?

בעקבות הגלויות ופיזור הקהילות נוצרו הבדלים בין נוסחאות התפילה של העדות השונות. אמנם בעיקרי התפילה, היינו במה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה, כברכות קריאת שמע ותפילת עמידה, השינויים קלים מאוד. גם בעיקרי סדר הקרבנות ופסוקי דזמרה, שנקבעו בתקופת התלמוד והגאונים, השינויים קטנים. אולם בתוספות שנוספו בתקופת הראשונים, ההבדלים בין העדות נעשים בולטים יותר. זאת מפני שמה שנהגו להוסיף בספרד לא בהכרח התקבל באשכנז, וכן להפך. במיוחד בולט הדבר בפיוטים שנתחברו בתקופת הגאונים והראשונים, והוכנסו לסדר תפילות הימים הנוראים והחגים. כך אנו מוצאים פיוטים שונים לגמרי בסדר תפילות הימים הנוראים של הספרדים והאשכנזים.

ראוי שכל יהודי ימשיך במנהג אבותיו. אפילו אם היה ידוע שנוסח מסוים מדויק יותר, ההוראה היא שכל אדם ימשיך במנהג אבותיו, כי המשכת המסורת חשובה יותר מהדקדוק הפרטני במילה זו או אחרת.

(מתוך 'פניני הלכה', תפילה ו, א)

 

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד