פרשת בראשית: לב טוב, מחלוקת והשתלמות.

כ"ה תשרי ה'תשע''ז

להתחיל מבראשית-

בפרשה שלנו ישנם הרבה מסרים חשובים ובסיסיים לכל יהודי.

השבוע סיימנו בשמחת תורה ת פרשת "וזאת הברכה" המהווה סיום לתורה, בפסוק האחרון כתוב "...לעיני כל ישראל", כאשר האות האחרונה היא ל', ואילו התורה פותחת במילה בראשית והאות הראשונה היא ב',ביחד נוצרת המילה "לב",

בפרקי אבות מובא שר' יוחנן בן זכאי שאל את תלמידיו- איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם? ר' לעזר בן ערך ענה- לב טוב. על כך אמר רבי יוחנן בן זכאי- מוצא אני את דברי אלעזר בן ערך מדבריכם (מהדעות של שאר התלמידים), שבכלל דבריו- דבריכם.

רבנו יונה מסביר למה לב טוב היא המידה הכי חשובה וכותב שם- "מי שהוא בעל לב טוב, כל מידותיו ישרות ודעותיו נכונות ונמצא שמח בחלקו".

מסר שני נלמד מתוך קושיה על היום השלישי- בכל הימים נאמר בסוף "כי טוב", ואילו ביום השני לא נאמר "כי טוב". למה? במדרש רבה (פרשה ד', ו') מוצעות מספר תשובות- אחת מהן היא של ר' חנינא: "ביום השלישי נבראה המחלוקת. שכן נאמר: "ויהי מבדיל בין מים למים", ומחלוקת זה דבר לא טוב. אך קשה התירוץ הזה; שהרי גם ביום הראשון נאמר: "ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך" ובכל זאת נאמר בו "כי טוב"?
התשובה היא שלהבדיל בין אור לחושך זה טוב ואף הכרחי- יהודי צריך להבדיל
עצמו מהרע ומהחושך, אך להבדיל בין מים למים שהם שני דברים טובים ובעלי מכנה משותף זה לא טוב.

מסר נוסף ניתן לדלות מתוך תירוץ נוסף לשאלה הנ"ל- שמואל מסביר שביום השני לא נאמר "כי טוב" כי לא נגמרה מלאכת המים של היום השלישי, ולכן ביום השלישי נאמר פעמיים כי טוב. על פי הסברו של שמואל ניתן להשיב על שאלה נוספת והיא- מדוע לאחר בריאת האדם, שהוא החשוב שבבריאה, לא נאמר כי טוב?
התשובה היא- שהאדם לא נברא שלם- האדם צריך בחייו להשלים את עצמו. כמו שכתוב- "אשר ברא אלוקים לעשות"- על האדם מוטל לעשות בעולם ולעבוד.

אלו הם שלושת המסרים המזוכרים לעיל וניתן להם רמז בפרשה-
א. להיות בעל לב טוב ולהשתמש בו כדי לעזור לזולת

ב. להימנע מכל מחלוקת אך לדעת להתרחק מכל אלו שהם מבחינת "חושך"

ג. להבין שמטרת החיים היא חתירה מתמדת להשלים עצמך ע"י הבחירה בטוב.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד