פרשת ויגש- עוד אבי חי

ז' טבת ה'תשע''ז

בפרשה הקודמת הגביע נמצא באמתחת בנימין ויוסף רוצה שהוא יהיה לו לעבד.

הפרשה שלנו היא המשך ישיר לקודמת ובתחילתה יהודה לוקח אחריות, ומנסה לשחרר את בנימין מעבדות, לאחר נאומו של יהודה יוסף נשבר, בוכה ומבקש שהמצרים יצאו מהחדר, יוסף מתוודע לאחיו ואומר-

"אני יוסף אחיכם, העוד אבי חי?",

נשאלת השאלה- הרי בפרשה הקודמת האחים כבר אמרו ליוסף שיעקב זקן ושהוא חי, קשה לומר שבזמן קצר כזה הוא כבר ימות?

בפסוק הבא מובא- "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו", על הפסוק הזה אומר רש"י- "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה".

על איזו תוכחה רש"י מדבר? יוסף בסה"כ אמר להם שהוא יוסף ושאל אם אביו חי?

ניתן להסביר שלמרות שהאחים הופתעו לחלוטין שהשליט הוא יוסף אבל עדיין ייתכן שיש להם חשש שמא הוא יתנקם בהם כמו שהמעשים הקודמים שלו הוכיחו על כך, אבל אחר שהם ראו שהוא בוכה הם הבינו שבפנימיות שלו הוא אוהב אותם ותמיד התגעגע למשפחתו, לכן כתוב שנבהלו מפניו- כי הם גילו על הפנימיות שלו.

הבכי מגלה על פנימיות אמיתית אצל האדם, לכן כל כך קשה לזייף בכי.

השאלה של יוסף על אביו רק חיזקה את זה אצל האחים, הרי הגיוני שאדם שאחיו מכרו אותו והפך לשליט שיכול לנקום בהם באמת יעשה את זה אבל ברגע שראו שיוסף גם בוכה וגם מתעניין בשלום אביהם הם הבינו שתוכו כברו ונבהלו מפניו, בעצם, הדין שיש פה הוא נגד המצפון של האחים, שזו בעצם מטרת הדין שהאדם יבין את חומרת מעשיו ויתקן את עצמו, התוכחה שיש פה היא נגד הסטיגמות שהדביקו ליוסף, והתנפצו לרסיסים.

הרבה פעמים אנו נאבקים נגד מישהו עם אג'נדה שונה משלנו, אנו מדביקים לו סטריאוטיפים, מדביקים לו תכונות לא טובות ובעצם חושבים שלא רק שהוא טועה אלא שהוא גם לא בסדר בהתנהגותו בכלל.

אנו צריכים לבודד את המחלוקות העקרוניות שלנו איתו ולנסות לעשות חילוק בין הדעות (שמותר לנו לחלוק עליהם) לבין האדם עצמו שייתכן שהוא טוב ובסדר גמור ואני יכול להיות חבר שלו אפילו.

בעצם, כשיוסף שואל העוד אבי חי, הוא בעצם רוצה לבדוק האם האחים השתנו- אם יעקב חי והוא בכל זאת שלח את בנימין עם האחים כנראה שהוא סומך עליהם שלא ימכרו אותו כמו את יוסף, אם הוא כבר מת- אז ייתכן שהם לא התחרטו באמת ואם הם ידעו שהוא יוסף הם ימשיכו לשנוא אותו.

יהי רצון שנלמד מכאן לקח חשוב זה ונסתכל גם על מי שאנו חולקים אליו בשתי משקפיים שונים- א. דעותיו, ב. אישיותו, ולפי זה נוכל להבין שלא כל מי שאני חולק עליו הוא שונא שלי.

שבת שלום.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד