פרשת ניצבים וילך- ברית ותורה

ארבעת הפרשיות האחרונות בספר דברים מיוחדות מאוד בכך שאין בהם מצוות. פרשת "וזאת הברכה" עניינו ברכות משה לשבטים, האזינו- תוכחה לעם ישראל, ומהי הייחודיות של הפשריות שלנו?

נראה שהמילה המנחה בפרשת ניצבים היא ברית. נברר תחילה מהי ברית?

כשחיים בעולם מספר אנשים לכל אחד יש את הרצונות של וההרגלים שלו והם יכולים לבוא על חשבון האחר. על מנת לחיות בשלום צריך לכרות ברית. מה המשמעות של ברית?

המילה ברית מופיעה גם בהקשר של ברית נישואין וגם בהקשר של ברית מילה- האם יש קשר בין הדברים?
נצטרך לנתח את האירועים האלו כדי לענות.

בברית הנישואין לוקחים שתי דמויות שלא היו רגילות לחיות ביחד, ועל מנת שיצליחו כל אחד מכיר את מקומו ומתחייב לעשות את תפקידיו, כפי שמופיע בכתובה. בעצם- כל אחד מוותר על משהו מהחירות שהייתה לו כרט, כדי להצליח כזוג.

בברית מילה- התינוק הרך רק נולד וכבר חותכים לו את הערלה, כדי לומר לו "אתה מיוחד", "אתה יהודי", "ממך מצפים ליותר", לכן חותכים לו את הערלה שהיא מבטאת את היצר הרע והתאוות ובעצם אומרים לו- אתה צריך לוותר עליהם כדי להיות יהודי טוב.

כך גם בפרשת ניצבים עם ישראל עומד להכנס לארץ ויש שם ניסיונות רבים לנטות אחרי אלוקים אחרים, לכן עם ישראל נדרש לכרות ברית ולהאמין רק באלוקים שהוציאנו ממצריים. וזה גם עניין מצוות התשובה שבסוף הפרשה- לשוב אל ה'.

בפרשת וילך יש סוג של השלמה לברית באמצעות התורה שהיא הגורם המחבר בין ישראל לקב"ה, לכן מופיעה בפרשה זו מצוות "הקהל", וכן יש בה את המצווה לכתוב את השירה זאת שחז"ל מסבירים שהכוונה לכתוב את התורה, על מנת שלכל יהודי יהיה את "ספר ההנחיות" של הקב"ה, לעם ישראל.

בזוהר מובא שכשהקב"ה ברא את העולם הוא הסתכל בתורה וברא עולם, ממילא מובן שהתורה היא האמת המוחלטת שיש לנהוג על פיה.

מה הסיבה שהתורה מצווה לכתוב ספר תורה ואומרת את המילה שירה? למה לא לצוות לכתוב את התורה הזאת?

שמעתי לכך הסבר יפה מאוד-

כשהולכים לשמוע שירה אצל מקהלה צריך שכל הנגנים יהיו מתואמים ואז תתקבל מוזיקה נהדרת. אך כאשר נגן או חלק מהנגנים לא מתואמים- מתקבלת מוזיקה לא טובה ולא נעימה לאוז.

כך גם התורה אומרת לנו- שכל תרי"ג המצוות הם שירה, ואם מישהו יזניח אפילו אחד מהם ולא ירצה לקיים את המצווה תתקבל תורה לא שלימה.

יהי רצון שנזכה לעלות ולהתקדם בעבודת ה' כמו משה רבינו שאפילו ביום מותר נאמר עליו "וילך משה".

 

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד