פרשת כי תבוא: מדינה יהודית

פרשת כי תבוא- מדינה יהודית

ישנה שאלה פילוסופית קדומה- לשם מה צריכים מדינה?

וכדרכם של שאלות פילוסופיות- עונים על השאלה הזו בשאלות פילוסופיות אחרות:

א. האם האדם הוא יצור חברתי או מעדיף להיות בודד? אם נראה את האדם כיצור חברתי ייתכן והצורך במדינה נובע מרצון לחיות בתוך חברה ולפתח ולקדם את העולם ביחד.

ב. האם האדם הוא רע בטבעו או טוב?


אם האדם הוא רע בטבעו- אז צריך להקים משטר שישמור על הסדר המאוזן, כי אם לא יהיה משטר- אז "איש את רעהו חיים בלעו"- תהיה שחיתות מוסרית איומה.

איך זה קשור לפרשה שלנו?
בלא מעט מצוות רשום הציווי בפתיחה של ביאה לארץ.
גם בפרשה שלנו אנו מצווים על מצוות ביכורים- לקחת את הפירות הראשונים שצומחים על העץ וליתנם לכהן בבית המקדש תוך כדי אמירת פסוקים.

מה המטרה בכל זה?
כמו הרבה מצוות שתלויות בארץ התורה אומרת לנו:
כל הכבוד!עבדת את האדמה וזכית לברכה גדולה- עכשיו אתה צריך לזכור שהארץ היא של בורא עולם. הוא נתן לך אותה והוא נותן לך את הברכה בתבואה ובפירות, ולכן- את הפירות הראשונים אתה צריך להביא לבית המקדש כדי שבתודעה שלך תזכור מי בורא עולם ומי נתן לך הכול.

המטרה של מדינה יהודית היא ליצור מדינה שתבטא את שם ה' בעולם על ידי המצוות בכלל ועל ידי המצוות התלויות בארץ בפרט.

אם תשימו לב- בכל הפרשה חוזרת אותה הנקודה- אתם הולכים להיכנס לארץ- חשוב שתחדירו לעצמכם את התודעה של התפקיד שלכם- למשל:

א. כל עניין הקללות והברכות בהר גריזים והר עיבל- ממש בכניסה לארץ.

ב. מצוות מעשר ווידוי מעשרות שהיהודי צריך לומר כשהוא מגיע בשנה הרביעית לשמיטה לבית המקדש.

ג. פסוקים טז'-יט' בפרק כו' בהם משה אומר לעם שהתפקיד שלהם הוא לרומם את שם ה', ובכך ה' ירומם אותם וכו'.

שאלנו למעלה, למה צריך להזכיר את פרשת "ארמי אובד אבי"- מה העניין להזכיר את ההיסטוריה שלנו ואת העובדה שירדנו למצרים וה' הציל אותנו?

כמו כן בהגדה של פסח דורשים חז"ל- ארמי אובד אבי- זה לבן שביקש לעקור את הכל, דהיינו: לאבד את יעקב אבינו.

רש"י מסביר: שהכוונה היא כשלבן רדף אחרי יעקב. אך איפה רואים שהוא ביקש לעקור את הכל?הוא בסך הכל רצה שיעקב ימשיך לעבוד אצלו?

לפי מה שאמרנו הכל מסתדר מצויין: יעקב ברח על פי ציווי ה'. הוא רצה להקים מדינה יהודית- "ממלכת כהנים וגוי קדוש". לבן לא הכיר בדבר הזה; מבחינתו כל הצורך ביחסי גומלין בין אנשים הוא או לשם תועלת או למניעת נזק. אין לו הכרה בצורך של אומה שמשפיעה רוחנית על העולם. הוא נלחם על התודעה ובכך ביקש לעקור את הכל.

לכן, כשמביאים ביכורים מחדירים לתודעה שלנו למה צריך מדינה יהודית, וההוכחה לכך היא יציאת מצרים- בה ראינו את גדלו של ה' מתקדש על ידינו.

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד