• התנדבות
 • קומונרים
 • מחנה בנים
 • קומונרייותת
 • קדומים בנות
 • כפר דרום בנים
 • גב"ש בנות
 • בית אל בנים
 • נטיעות
 • נטיעות
 • באר שבע בנות

השבט החדש

*
*

 

 

ההצעות שלכם:

 • יוסף - איש השבועה
 • עברי- משמעות השם 'עברי' עמוקה וחדה. משקפת בבהירות את נושא חודש הארגון ומטרותיו. ואני אסביר: א. אברהם העברי, שאגב, תמצית חייו מגוללת בפרשות המלוות את חודש הארגון, מלמד אותנו את משמעות האמונה והנאמנות. אברהם שגילה את המונוטואיזם הכללי, נקרא כך על דעותיו השונות והחדשניות באותה התקופה. למה נקרא שמו 'העברי'? שכל העולם בעבר אחד והוא בעבר אחר'. קושי חברתי המתואר כבידוד, לא פחות. הקושי אותו חוה אברהם לא מונע ממנו להיצמד לאמונתו: עשרה נסיונות, ביניהן עקירת מקום מושבו ועקידת בנו, מלמדות אותנו אמונה מהי. ב. אברהם הוא הדמות הראשונה המוגדרת כ'עברי', מעשיו מגדירים לנו את שורשי היהדות שלנו: עם ישראל,ארץ ישראל,תורת ישראל. אותם השורשים המונחים לנו בסמל התנועה: 'אני מאמין-אני נאמן': עם ישראל – בניגוד לנח, הצדיק בדורותיו (שיש לתת לו את מקומו הראוי) שהציל את משפחתו מפני מי המבול, אברהם אבינו אקטיבי במעשיו גם כלפי חוץ. הוא מקים את אהלו ומייסד את הכנסת האורחים. אנטי-תזה לתורת סדום באותו הזמן. אברהם מלמד אותנו על מחוייבות כלפי העם, על המוכנות להיחשף לאנשים שונים ולהשפיע עליהם ללא מורא. למרות היותו בעבר הנהר החיובי הזה, אברהם הוא היוצא לעזרת אנשי סדום בתפילתו לה': 'אולי ימצאו שם עשרה', מחוייבות חסרת סייג לעם. ארץ ישראל – אברהם אבינו הוא אבי האומה שלנו, הראשון שצועד על אדמת הקודש של ארץ ישראל, 'ויעבור אברם בארץ, עד מקום שכם עד אלון מורה'. אברהם, מתוקף הציוו האלוקי של 'לך לך', נכנס בשערי ארץ ישראל. הוא זה הגואל בכסף מלא את מערת המכפלה, לדורי דורות. הוא מתיישב בארץ הזו, חופר בה בארות ומייסד את זכותינו בה. אברהם הוא זה המקבל את הבטחת הנחלה – 'לך אתן את הארץ הזאת'. תורת ישראל – השפעתו של אברהם כאמור, מתוארת כאקטיבית וכייחודית. אברהם באמונתו, מביא אל העולם את האמונה בא-ל אחד ושולל את האלילות הפולחנית. דעותיו של אברהם שונות משונות בעולם דאז, מה שלא מונע ממנו להיצמד למי שאמר והיה העולם ולהביא את תורתו לידיעת כל. ג. שמירת אמונים: המילה 'עברי' מקפלת בתוכה את המונח 'עבר'- לצעוד לעבר משהו, להתקדם לעבר מטרה. ההתקדמות לעבר מטרה ככל מטרה מותנית בשמירת אמונים למטרה כמו לדרך. התקדמות צעד אחר צעד ללא נסיגה, אמונה בצדקת הדרך. בדרך להשגת המטרה. ד. 'עברי-דבר עברית!' – תרבות נאמנה. בעולם שלנו קל לטעות ולהיסחף אל תרבות אחרת, תרבויות זרות מקיפות אותנו מכל עבר כחלק מהיותינו חלק מהצויליזציה העולמית. בעולם שכזה, מחובתינו לברור את התרבות אותה אנחנו צורכים ולסנן לפי הצורך. אנו טובלים בתרבות, שוחים בתוכה ומשתמשים בה. אדם ללא תרבות הינו אדם שורד, אדם חי בהכרח ישאף ממנה וכך יושפע. די לנו להביט אל שלטי החנויות במרכזי הערים כמשל: כמה מבעלי העסקים בחרו את שם חנותם בשפה בעברית? בעולם כזה יש להיזכר בשפה אותה דוברי העברים, שפה ייחודית, איש לא משתמש בה מלבדנו. כל קיומה תלוי בנו ונראה שקיומינו תלוי בה. מסיבות אלו ועוד, ארצה לראות את השם 'עברי' כשם של השבט החדש בתנועת אריאל.
  - נושא חודש ארגון הוא המחויבות לתורה! כמה שאנחנו מחויבים לעבריות שלנו!ו כמה אנחנו צריכים דווקא עכשיו לחרוט על דגלנו את מה שכבר אמר יונה הנביא "עברי אנוכי ואת ה' אלוקי השמיים אני ירא"! וזהו תפקידו של השבט הגדול בתנועה! להוביל ולנצח על מהפכת הרוח של העם העברי, עם ישראל!!
 • אלקנה- אלקנה , אביו של שמואל, הוא האיש שאיחד את עם ישראל סביב המשכן, שמשך אחרים אתו למקום הקדושה בעם ישראל. בתקופה הכי קשה של עם ישראל, שבו לא מפסיקים לעבוד עבודה זרה ולהילחם בעצמם, אז בדיוק נכנס אלקנה. הוא היה נאמן לריבונו של עולם, ראה לנגד עיניו את המקום הנכון והקדוש שאליו התחייב עם ישראל דורות לפני כן בהר סיני, וסחף בכוח אמונתו את עם ישראל אחריו. על פי המדרש, בזכות אלקנה זכה העם לשמואל הנביא, שתוך פחות ממאה שנה הביא את עם ישראל למציאות שונה לגמרי, לשיא של קדושה, של שושלות מלוכה, בניין חומרי ורוחני גם יחד.
  - אני מציעה את השם אלקנה מכמה וכמה סיבות: 1. זה שם יפה 2. זה שם מהתנ"ך, ואלקנה היה שליח ה' בזה שהוא היה עולה לרגל ברעש כדי שכל העם ירצה להצטרף אליו ולהקריב קורבנות וכך גם השבט החדש יעלה ברעש ובמחולות ויהיו שליחי ה ושליחי התנועה. 3. אלקנה היה מקדש את שם ה' וגם גם השבט החדש יזכה לקדש את ה'. 4. אלקנה היה סוחף את עמיי לדבקות ולקדושה והנושא הוא קדושה ואלקנה זה מתאים כי היה עוסק בקדושה וזה הנושא של השבט החדש וגם השבט החדש יזכה לעסוק בקדושה וטהרה ולקדש את השם מתוך קדושה.
 • דוד/גבורה- גיבור מלחמה לא מפחדים בדברים שעושים מתוך הכרה בה' באמונה שלמה!
 • נאמן - נאמנים לה'  
 • ציון- זה אחד מהשמות של ביהמ"ק. וזה שם שמראה על גאולה ומשתמשים בו בכמה מקומות בתפילה מרוב שהוא מיוחד כ"כ: * "ותחזינה עיננו בשובך לציון ברחמים" *"המשיב שכינתו לציון" לדעתי זה שם גם רוחני גם עם חשיבות גדולה וגם מאוד יפה
 • אורה- מיצג את האור שבשבט ואת החוזק 
 • ארי- מייצג את החוזק והאריות שבשבט ונותן כח
 • דוכיפת-  כי זאת ציפור שמסמלת את החופש ואת העצמאות
 • ברכיה- לזכרו של ברכיה שנהרג בתאונה שהלך לשמח בשמחת תורה
 • אהרון- אהרון הכהן עובד בבית המקדש וסניף אריאל הסיסמה שלו זה בציפיה לבנין אריאל ואריאל זה המקדש
 • ישורון- בגלל שישורון הוא השם של יעקב אבינו שמדתו היא מדת האמת.
 • טיביה- אחרי שאנו נשבעים לעבוד את ה' אנחנו רואים כמה ה' טוב ורחמו על כל מעשיו
 • מקדש- כי בתכלס אריאל זה אחד משמות ירושלים והמקדש הוא מרכז ירושלים. מרכז עם ישראל. מרכז העולם. המקום ממנו אנו שואבים את הכל! אנו שואבים מהמקדש את ה"אני שלי" כשאני מקריבה קורבן אז אני בעצם מורידה קליפה מעצמי. אני מורידה את החטא. או שאני מוסיפה קליפה. כשאני לדוגמא מקריבה קורבן תודה אז אני גם מודה לה' וגם מכניסה לעצמי את מידת ההכרת תודה. אריאל=ירושלים. מקדש=הכל!! והיום לצערינו אין מקדש, ואין הקרבת קורבנות, אין להוריד את הקליפה. אבל יש להוסיף את הקליפה. גם בלי הקורבן. כן. להודות לה'!! מקדש. מהמקדש כל העולם כולו מצמיח את עצמו. יש עבודת ה' כ"כ בברור, שאין חילונים. מקדש. בית המקדש השלישי=הגאולה השלימה!!!! ואנחנו לא חולמים על זה כל הזמן?! ואנחנו לא מתפללים על זה כל יום?! אז זהו. שכן. עם ישראל, העולם. כולנו צריכים את המקדש!!!! אז בואו ניתן שם שכזה, מקדש. להקדיש את שם ה' ברבים!
 • מלכות- על שם מלכות ה', שאנחנו צריכים להמליך אותו
 • עמיחי- אנו נאמנים למצוות של ה' ולשבועה שנשבענו בהר סיני אבל אנחנו צריכים לזכור מצד אחד שאנחנו צריכים להתגבר תמיד על כל הקשיים ולעמוד בכח ובעוצמות ולהגיד שאנחנו עם שגם נאמו למצוות וגם שומר על צביונו כעם הנבחר כעם שחי תמיד ופועל תמיד ואף אחד לא יכול לשבור אותנו!!
  - שם כל כך חזק "עם ישראל חי" לא משנה כמה נסיונות יעברו עלינו עם ישראל חי וקיים לתמיד!!! מסמל חוזק
  - מצהירים אמונים לה' לארץ ישראל (עמונה), עם ישראל (עמי-חי)
  - מראה על האמונה בה' שבכל מצב ובכל קושי עם ישראל נשאר חי
 • יהודה- שתי סיבות עקריות: הראשונה היא שדוד מלך ישראל, שהיה משבט יהודה, הנהיג את ישראל בדרך התורה והנאמנות לה ועיצב את התרבות היהודית בתקופתו. ואף לעתיד לבוא, מלך ישראל - שעליו מוטלת האחריות לשמור על התרבות היהודית של עם ישראל - יהיה משבט יהודה. הסיבה השנייה היא, שלאחר דיכוי מרד בר כוכבא, ראה רבי יהודה הנשיא שהתורה מתחילה להשכח מישראל ולכן הוא (והתנאים האחרים שעסקו לפניו בעריכת המשנה) קבע, מתוך נאמנות לתורה ומצוותיה, ש"עת לעשות לד' הפרו תורתך" - בגלל שעם ישראל עלול לאבד את זהותו התורנית - "מוטב תיעקר תורה, ואל תשתכח תורה מישראל." (תמורה יד) וכך חתם את המשנה ובזכותו נשתמרה עד ימינו התרבות היהודית בעם ישראל, שהיא-היא הנאמנות לתורה וקיום מצוותיה.
 • עוז- לפעמים צריך עוז רוח על מנת לקיים את הבטחותיך
  - עזות בקדושה, התכונה המתאימה בדיוק לצורך שלנו להיות נאמנים לכל! ובמיוחד בדורנו, עם ההתמודדויות שדורשות מאיתנו המון עוז וגבורה! הנאמנות מחייבת עוז, לעמוד בעוז וגבורה כנגד כולם למען הנאמנות שלי לעקרונות, לה' , לארץ, לעם לעצמי
  - עוז=גבורה רק בגבורה יהיה בית מקדש
 • אורה- השם מציין את האור - של הקדושה שיש בנשבעתי ואקיימה בלהישאר נאמנים לה' יתברך ולקיים את כל מצוותיו , על אנשים כאלה זורח עליהם אורה של תורה וקדושה .
  - נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי... התורה היא האור. היא מאירה ומראה לנו את הדרך. התורה נקראת אורה.
 • דבקות- הדרך להיות נאמנים לקב" היא על ידי דבקות בו ובהילוכותיו. דבקות מלשון דבק, להיות מחוברים וממש דבוקים לריבשע בכל תחום.
 • אביחי- מראה על חיות בשבט
 • אחיה- אחיה זה אח, להראות אחווה בין עמ"י שכולנו אחים וכולנו צריכים לקיים את שבועתנו בתור עם ביחד!!
 • סיני- עם ישראל עמד בהר סיני כעם אחד בלב אחד ונשבע לקיים תורה ומצוות.
 • שילה- ל שם משכן שילה. שהמשכן הוא בתוך העם בשונה מהמקדש שהוא מעל. וזה בעצם הנושא של חודש ארגון שהתורה בתוך החיים. (אם כן אז למה המקדש שהוא מבנה עד הואר מעלינו ולא בתכנו? כי דבר ראשון אתה צריך להבין שהתורה מעליך ואם אתה מבין את זה אז אתה יכול באמת לחיות חיי תורה)
 • מוריה- כולנו יודעים כמה המודעות של הר הבית נמוכה בימינו. אני חושב שאם נתחיל לתת דגש בדברים הקטנים ונבנה יסודות במודעות שלנו לגבי זה, הנושא יפרח ולאט לאט כולנו נעלה בחסדי ה
 • גאולה- אנו מצפים לגאולה בציפיה לבנין אריאל זוהי גאולה
 • נצח- עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה! שום דבר לא ישבור את העם שלנו!!!
  - כשנשבעים זה לנצח.
 • נריה- נריה, נר ה'. עם ישראל עבר תלאות רבות מאז נולד ועד היום. אך הנר שלהם לעולם לא נכבה, וממשיך לדלוק כל יום ויום ושנה ושנה. עם ישראל נשבעו לה' שישמרו ויקיימו את מצוותיו ובזכות זה הנר שלנו ממשיך לדלוק.
  - נר לרגלי דבריך. דרך ה' היא נר לרגלינו.
  - נר ה' "נר לרגלי דברך" נאמנות לדבר ה'-נשבעתי ואקיימה.
  - נר ה' יאיר לעולם ועד
 • אורי- "ראו באורי שזורח". ה' מקרין עלינו שפע ואור כזה חיובי ואנחנו צריכים להחזיר לו, ומתוך כך לקיים את תורת ה' ולהיות נאמנים לו ולשבועתו. ולקיים את מצוותיו.
  - זה שם של שמחה אור בית מקדשנו מביא אור
  - אור ה' צריך להאיר וללוות אותנו לאורך כל הדרך
  - לכל אחד יש אור משלו, תכונות מיוחדות משלו כל אחד מביא את כוחו ועובד את ה' ונאמן אליו בדרך המיוחדת לו באור המיוחד שלנו .אנו מאירים את הקדושה.
 • תורה- הנושא של החודש אירגון הוא בעצם מחויבות לתורה אז מן הראוי שיקראו לשבט תורה. השבט יפעל כל השנים בדרך התורה והשם בעצם רק ימריץ אותו לעבודת ה' ותורתו הקדושה...
 • שבועה- נשבעים לעבוד את הקב"ה. וכאשר נשבעים זה מחייב אותנו להיות נאמנים למה שבחרנו. שנזכה...
 • נאמן- נאמנים לתורה, נאמנים לארץ ישראל, נאמנים לעם ישראל, נאמנים לתנועה.
  - נאמן זה הנושא של החודש ארגון והשם שיכול לכלול את המשמעיות ביחד כי מה שהחודש ארגון מסמל בנוסף נאמן מראה שכל אחד ואחד נאמן למטרותיו ומה שמאמין בו מה שנותן לכל חניך כלים הנאמנות לה' ולמצוותיו ותורתו
 • יפרח- מראה על הפריחה בשבט ועל המועמדות
 • איתן- מראה על החוזק והאיתנות. מראה שלא סתם השבט חלש ויבש...אלא חזק ואיתן.
  - כדי שנהיה איתנים וחזקים (בעיקר מול הערבים..) (וגם זה ראשי תבות של: ארץ ישראל תני נר-להצלחה..) וגם זה שם ממש יפה וחזק..
 • שחר- כמו שהשחר תמיד יפציע בבוקר ככה הנאמנות שלנו הקב"ה והתורה קיימת לעד, לנצח נצחים.
  - הנושא של החודש ארגון הוא נשבעתי ואקיימה- מחוייבות לתורה ומצוות. החיוב שלנו לקיום תורה ומצוות הוא בסיסי, חד משמעי ולא משתנה כמו שהעובדה שהשחר עולה כל בוקר היא בסיסית, חד משמעית ולא משתנה.
 • אביה- מסמל את הנאמנות של עמ"י לאביו שבשמים
  - השם אביה מסמל את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שאנו בניו והוא אבינו ולא עזבנו אותו אף פעם ולא נעזוב אותו לעולם, מה שקשור לנושא של החודש אירגון. בנוסף השם אביה הוא ראשי תיבות של איתן וברכיה יצחק ז''ל שנהרגו בתאונת דרכים בערב שמחת תורה בדרך לשמח אנשים בשמחת תורה.
 • צהליה- מכיוון שאנחנו עוסקים בנושא נשבעתי ואקיימה שאפשר לדמות לצה"לן שנשבע אמונים לארצו, נלחם עליו ומקיים את שבועותו, כך השבט החדש ישבע אמונים לתורתו, לארצו ולעמו. ואפילו לקדושתו.
 • אהבה- "השבעתי אתכם בנות ירושלים אם תמצאו את דודי..שחולת אהבה אני" מסמן את האהבה המוחלטת ביננו ובין הקדוש ברוך הוא ע"י קיום השבועה-"לשמור משפטי צדקך"
 • רעיה- רעיה, המראה על חיבור הקשר בין עם ישראל לבוראו. חיבור חי, חיבור של אהבה ורעות. ע"ש הרבנית מרת רעיה מלמד ע"ה. אשת חסד , אוהבת את הבריות ומקרבן לתורה.
 • חבקוק- חבקוק, מבין כל הנביאים הוא הראוי ביותר להתמודד על דגל התנועה ממגוון סיבות. א- שמו שלו. השם חבקוק משמעותו פרח ריחני, משל לשבט החדש, שיפיץ באורו של ה'' את תורתו המתוקה והריחנית, הוספת אור בקרבנו. ב- סוג הנבואות אותם ניבא. חבקוק חזר וניבא נבואות קשות . אודות תרבות הגויים דאז, לשונו הקולות ומסריו עלולים ואף חייבים לעלות אותנו גם בימינו אנו, מן ההכרח כי נחיה מחדש את שמו, ויונתן לאחד מגדולי נביאנו את הכבוד הראוי לו! מי יתן, ושמו של חבקוק זצל, יזכה להתנוסס על דגל תנועת אריאל, ועל נעריו ונערותיו האיתנים בדרכם.
 • יאיר- הפסוק אומר: נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי. נשבעתי ואקיימה. אנחנו מבקשים מה' שיאיר את דרכינו על מנת שנוכל ללכת לאורה של השבועה
 • עובדיה- אנו כמו עבדים ממלאים ונאמנים לצווים של הקדוש ברוך הוא ולשבועה הבסיסית במעמד הר סיני
 • צופיה- אנחנו נמצאים בציפייה תמידית לקראת ביאת משיח צדקנו והגאולה השלימה וכיוון שאנחנו מחכים ומחכים אנחנו רוצים להראות לקב"ה שאנחנו באמת כוספים לתכלית של גילוי שמו בעולם לכן לדעתי כדאי לקרוא לשבט החדש משהו בסגנון של צופיה שנראה לה' ית' כמה אנחנו כבר משתוקקים אליו!
 • שיל"ת- הדרך להיות נאמנים לקב" היא על ידי דבקות בו ובהילוכותיו. דבקות מלשון דבק, להיות מחוברים וממש דבוקים לריבשע בכל תחום
 • מלכישוע- בדור הזה בו אנו נדרשים להוכיח את נאמנותנו לתורה ולמצוות אנו מבקשים מה' מלכנו שיושיע אותנו ויעזור לנו לשמור על העם מאוחד, על כל חבלי המולדת שלמים ועל הנאמנות הבסיסית לה נשבענו במעמד רב הרושם בהר סיני
 • יונה- שהוא היה נאמן לעם
 • עדי- כי עדי זה תכשיט ובחתונה נשבעים אחד לשני על הטבעת שזה תכשיט
  - כי עדי זה תכשיט ששמים על הראש ורחל אישתו של רבי עקיבא קיבלה כזה מרבי עקיבא והיה כתוב שם אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני שזה שבועה שקימנו
 • אמונה- כדי לקיים את מה שנשבענו אליו אנו צריכים להאמין באמונה שלמה בקב"ה, בעמ"י, בא"י ובתורת ישראל!!! כי אם אנחנו נקיים את כל המצוות אבל בלי שום אמונה ,רק כי אנחנו חייבים לעשות אותם אז אנחנו לא נישאר עם מאוחד. בזכות האמונה שלנו אנחנו מי שאנחנו!! אנחנו צריכים גם להאמין בעצמנו שאנחנו מסוגלים, כי אחרת לא נצליח לקיים שום דבר.
  - שם טהור כ"כ אמונה פשוטה בקב"ה. אמונה תמימה. כמה זה חשוב עכשיו. פשוט אמונה.
  - מראה על האמונה שלנו כלפי הנושא נשבעתי ואקיימה- להאמין שבאמת נקיים, ושבאמת "לשמור משפטי צדקך"
  - אהבתו יתברך וקיום דבריו-נשבעתי ואקיימה.
 • כפיר- אני חושב ככה, ע'ש חטיבת כפיר, שאחראית על אזור יהודה ושומרון, המקום בו חיו אבותינו שהטוו לנו את הדרך בה נשבענו ללכת. ב. כפיר זהו אחד השמות של האריה, שמראה על העוז והגבורה הנדרשת על מנת לשמור על נאמנות לשבועתנו.
  - מייצג עוז וכוח
 • אוריה- התפקיד של עמ"י הוא להפיץ את האור של הקב"ה. נשבענו לקיים את התורה ועכשיו עלינו להפיץ את אותו האור בעולם.
  - השם הזה מתחלק לשתיים אור וי-ה זה האור של ה הוא מסמל מי אנחנו. זה שם שגם מסמל חוזק שתמיד נהיה חזקים תמיד נהיה האור של ה ותמיד נדע שהוא לא יעזוב אותנו! 
 • הדר- על שם הדר גולדין שהיה דבק במטרתו
 • מצדה- כי שם בני ישראל נשבעו, ואכן הם קיימו את שבועתם. ולכן זה השם שהכי מתאים לנושא.
 • בנאל- כי אנחנו הבנים של האל
 • יונתן - יונתן מהתנ"ך היה נאמן לחבריו ולהקב"ה. למרות שהיה לו קשיים באמונה הוא המשיך לדבוק בקב"ה וללכת על פי דרך האמת ולא נתן לרעשי רקע להפריע לו.
 • טל- שם של שפע רוחניות.
 • ישראל- דבר 1 זה השם השני של יעקוב שזה מתאים לשם של הסניף ודבר 2 ישראל ארץ ישראל הארץ שלנו זה מה שהכי טוב.
 • טוהר- טוהר המידות. לשמור את מצוות ה' בטוהר.
 • כמיהה- בתור תנועה ששותפה להקמת ביהמ"ק, אנחנו כל הזמן כמהים ומצפים לבית המקדש.
 • אמיתי- כי השם אמיתי = משמעותו אמת. ואני חושבת שבעצם השם הזה מייצג את כל המהות שלנו בחיים בכלל ואת הנושא של החודש "נשבעתי ואקיימה" בפרט. האמת זה דבר שאנו סובבים סביבו תמיד, מחפשים אותו והולכים איתו עד הסוף. התורה ועבודת ה' הן בעצם האמת לאמיתה, זוהי האמת שלנו כעם וכאשר אנו מקיימים את רצון ה' בעולם אנו מביאים לידי ביטוי את האמת הגלומה בנו.- "משה אמת ותורתו אמת"!. וכך בדיוק מתבטאת נושא החודש - קיום המצוות וקים העולם כולו ע"י האמת. השם אמיתי לדעתי מתאים לשם השבט החדש כי הדור שלנו, של היום, הוא דור מאד מסובך ומבולבל, ודווקא בו חבויה כל האמת. אחרי כל התסבוכות של הדור הזה, בסופו של דבר יש בו אמת תמימה. יש אמת של דור שרוצה להוסיף עוד טוב ואור, והדור הזה עוד יצעד עם האמת שלו. ובראש מורם!! אני חושבת שבבחירת השם הזה , לשבט החדש, אנו נראה את השקפתנו על העולם ואת יעודו של הדור הזה בחייים - אמת!!
 • ברכה- אני מציע דווקא ברכה בגלל שיעקב ברך את השבטים בברכות לחיים וזה מן שבועה וזה קשור לנושא של חוד"א
 • חרות- כי זה מסמל את החופש
 • שלהבתיה- שלהבת ה'. ברית ה' באש. ברית אש זוהי גם ברית התורה כריתת ברית עם התורה. שהתורה משולה לאש. בראשית-לפי הפירושים ניתן לראות שבראשית=ברית אש. יסוד העולם. תשתית העולם על הברית הזאתי-נשבעתי, ואקיימה. נר ה' נשמת אדם בכל זמן וכל עת.
 • שבות - שבות. אנחנו שבויים בעולם שרץ מלא בתוכן שממלא לך את חושים ברגע שאתה רק נושם ובתכלס מי? מי לא נשחק למציאות ונשחק מלחכות ולכסוף לגאולה..? הלוואי שנהיה שלמים בזה.. שבות. זה גם מסמל קשר. ובעיקר קשר עם ה'. קשר עמוק מאוד. שבות זה לשון שיבה. ה' אבא טוב, מחכה לנו שנשוב אליו גם אחרי שאנחנו החוטאים הכי גדולים הוא תמיד מושיט יד ואם שוב חלילה נופלים שוב יש יד אוהבת.. השבועה האוהבת הזאת הקשר שקיים ובל ינק שאלף כבאים לא יצליחו לכבות.. כי עזה כמוות האהבה.. זה קשר שהוא אפילו מעבר לשבועה. זה ה-נשבעתי ואקיימה . אני כאן תמיד לוקח את ה' לכל מקום בחיים שלי מרגיש אותו תמיד קרוב אליי... מחכה לגאולה...לשבועה שלך רבש"ע שתהיה.
 • נחלאות- נחלה בארץ ישראל. ובכך התקיימה שבועת ה לאבהרם. למרות הקשיים. הוא נשבע וקיים נשבעתי ואקיימה
   
 • עימדי - על הפסוק "גם כי אלך בגאי צלמוות לבדי לא אירא רע כי אתה עימדי" ה' אומר בעצם שהוא יהיה עימנו בשעות הקשות... הוא נשבע ומקיים את הבטחותיו ושבועותיו. ובכך השם גם קשור לנושא החודש
 • ינון- ינון זה אחד משמותיו של משיח צדקנו. וזה מבשר על הגאולה הקרבה ובאה
 • מאיר- שנאיר את עם ישראל למרות כל הפיגועים ושרפות וכו' שעוברים על עם ישראל
 • רעות- מראה את האחדות של העם והאחדות שצריך שיהי לשבט והחברות
 • ציון- ציון זוהי ירושלים המובטחת לעמ"י "ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים" ירושלים זו עיר הקודש שבע"זה בקרוב ממש יבנה בה בית המקדש. מי יתן ונזכה שכתובת האש שלנו השנה תשע"ח "ציון" תוקרב כעולה על המזבח. "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"
 • עמישב- עם ישראל שב לארץ ישראל. הארץ המובטחת עוד מאברהם אבינו. זוהי התחלתא דגאולה.בעז"ה מצפים לקיבוץ גלויות ולבנית בית המקדש במהרה בימינו אמן!
 • ידידיה- פירוש השם ידידיה זה ידיד ה', שלמה המלך נקרא גם ידידיה כי חיפש את הקרבה והחיבור מול ה', והקירבה והחיבור מול ה' זה כביכול דבקות במסורת ישראל, שאנחנו דבקים במסורת שלנו ונאמנים לה' ולקיום התורה והמצוות והולכים לפיו גם מתוך אהבה ונאמנות וגם מתוך מחוייבות, וזו השאיפה שלנו שנלך תמיד בדרך ה'.
 • אביה- מסמל את הנאמנות של עמ"י לאביו שבשמים - השם אביה מסמל את הקשר בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, שאנו בניו והוא אבינו ולא עזבנו אותו אף פעם ולא נעזוב אותו לעולם, מה שקשור לנושא של החודש אירגון. בנוסף השם אביה הוא ראשי תיבות של איתן וברכיה יצחק ז''ל שנהרגו בתאונת דרכים בערב שמחת תורה בדרך לשמח אנשים בשמחת תורה
 • צבי- צבי מבטא מהירות ושליחות
 • אמת-  זה מסמל תכונה חשובה אצל כל אדם
 • עוז- נושא החודש "נשבעתי ואקיימה" נבחר משום שבדורנו כל יהודי עובר התמודדות יומיומית עם תורתו ואמונתו! מצבים חברתיים שסותרים את ההלכה וכל מה שהתחיבנו להיות נאמנים עליו בהר סיני כאשר הקב"ה כפה עלינו הר כגיגית. השם של השבט החדש צריך לשקף את נושא החודש ואיך משמרים את הנושא ומחזיקים אותו אצלנו לשאר השנים. השם שאני מציע, "עז" משקף את מה שכל אחד מאיתנו, אני ואת! צריכים, כדי לשמר את הנאמנות שלנו לתורת ישראל עם ישראל וארץ ישראל! "עז" כדי להרים את הראש להגיד את דעתנו! "עז" כדי להגיד אחד יפה נפש הומני שחושב שהתורה לא מוסרית ולא בסדר שישתוק! לא נוכל לעשות זאת בשום צורה אחרת חוץ מעזות.
 • עמית- אלו ראשי התיבות של עם ישראל ותורה (עמ"ית) עמית זה חבר, להיות עמית, זה להיות נאמן באש ובמים למען מישהו. וכך גם עמ"י נשבעו להיות עמיתים ונאמנים תמיד לתורה לדבר ה' גם אם אנחנו לא מבינים או שהדברים קשים לנו. אנו צועדים יחד עם התורה כדי לקיים את דבר ה' בעולם ומבינים שהדבקות בתורה מביאה לנו טוב מתוך אמון בקב"ה שנתן לנו אותה כדי להיטיב איתנו.
 • פורת- בן פורת יוסף. כמו שנאמר כבר, יוסף הוא איש השבועה, שידע לעמוד בניסיונות הקשים ביותר ולעשות את רצון בוראו מתוך מחויבות ונאמנות מוחלטת לה'. כמו שרואים במדרש תנחומא כאשר הוא עומד בניסיון מול אשת פוטיפר תשובתו היא: "כבר נשבעתי" ואכן מתאר אותו המדרש: "אין אתה מוצא נאמן גדול מיוסף"
 • נעמי- אני חושבת שהשם נעמי מתאים מאוד לשם של השבט החדש שלנו: 1. בגלל שנעמי המקראית הייתה אישה מיוחדת במינה, וצדיקה וקדושה ויראת שמיים 2.נעמי המקראית עלתה לארץ ישראל למרות כל הקשיים הרבים 3. נעמי הייתה כמו אמא של רות, שממנה יצא דוד המלך ועלתה לארץ ישראל למרות כל הקושי 4. נעמי הייתה אחת מהנשים המשמעותיות והחשובות ביותר בתנך, וזה יהיה כבוד גדול לשבט שלנו להקרא על שם אישה מדהימה ונדירה כמוה 5.נעמי מקושרת לנושא החודש כי היא הייתה צדיקה וקדושה
 • דוד- על שמו של דוד שהיה נאמן לתורה ולקב"ה .לא רק זה דוד המלך כל הזמן זכר שיש מישהו מעליו (ה'). ולא הפסיק להתחבר לתורה הקדושה וללמוד ממנה על זה נאמר: "הלומד על מנת ללמד , מספיקין בידו ללמוד וללמד."(אבות פרק ד,ה) כך דוד המלך גם למד והיה מחובר,נאמן לתורה וגם לימד אחרים וגרם להם להיות נאמנים ומחוברים לתורה הקדושה . עוד נאמר : ''אבינו אב הרחמן, המרחם רחם נא עלינו ותן בליבנו בינה, להבין ולהשכיל. לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את דברי תלמוד תורתך באהבה. והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך.'' כמו שדוד המלך זכה להיות נאמן ומחובר לתורה כך גם אנו מאמינים ורוצים שחניכי תנועת הנוער אריאל יזכו להתחבר ,לאהוב ,להשכיל, ולגדול בדרכי התורה כמו דוד המלך.
 • אור- בנושא "נשבעתי ואקיימה" אנו נשבעים לשמור על תורת ה'. התורה נמשלת לאור- "כי נר מצווה, ותורה אור" מצווה היא כמו נר, האור שלה תלוי במשהו אבל התורה היא האור בעצמו.
 • אלחי- שבט שלמרות לאחר אירועים עצובים של פינוי עמונה, תאונות דרכים, פיגועים ואסונות עדיין חי. שבט מלא בתקווה ובהמשכיות, הידיעה שהכל מאת הקב"ה.
 • אביאל- זה מסמל את הקשר ביו עמ"י לקב"ה. קשר גם של אבא לבן, וגם של עבד למלך. בכל מצב ובכל מקום אנו נשבענו לריבונו של עולם שנקיים את דבריו, אם כבנים אם כעבדים..
 • אמונה- בגלל שכל הבטחה נוצרת מאמונה שמשהו טוב יקרה. תוך כדי הזמן שלנו בעולם אנו צריכים הרבה אמונה בעצמנו, בהקב"ה,בתורה ובכל מי שאנו פוגשים. ואחרי הכל - אנו מאמינים באמונה שלימה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה נחכה לו בכל יום שיבוא.
 • עמונה- חורבן הישוב העמונה בשנה האחרונה סימל בצורה מאוד מוחשית את היחס של הנוער לתורה לאידיאלים שאנחנו מאמינים בהם ולארץ ישראל. במאבק הזה נוכחנו לדעת את המסירות שלעמ"י של הנוער לדבר ה' לתורה ולשבועה!
תגובות
מס. התגובהתוכן התגובה
1. אילת צפורה צוריאל (ט"ז חשון ה'תשע''ח 17:39)
2. רותי שפילמן (י"ז חשון ה'תשע''ח 15:41)
3. 
וואי ממש ממש אהבתי עמיחי,
מישהי (כ"א חשון ה'תשע''ח 09:20)
4. 
השנה מפרידים את השמות לבנים ולבנות?????????
מישו (כ"ג חשון ה'תשע''ח 20:15)
5. תמר סאסי (כ"ג חשון ה'תשע''ח 23:03)
6. אריאלניק (כ"ט חשון ה'תשע''ח 20:49)
עבור לתוכן העמוד