• התנדבות
  • קומונרים
  • מחנה בנים
  • קומונרייותת
  • קדומים בנות
  • כפר דרום בנים
  • גב"ש בנות
  • בית אל בנים
  • נטיעות
  • נטיעות
  • באר שבע בנות

רעיונות להצגה

* סיפור המסגרת כולל דמות מרכזית המתמודדת מול קשיים שונים כאשר במהלך ההתמודדות מלווה אותה משפט מרכזי הנותן לה כוח לעמוד בכל אותם אתגרים. המשפט יכול להיות 'נשבעתי ואקיימה', או 'אני שומר אמונים', או כל משפט אחר המדגיש את ערך הנאמנות לדרך ה'. ניתן להתחיל את ההצגה כאשר תפיסת עולמה של הדמות המרכזית היא שעובד ה' אמיתי הוא מי שאין לו נסיונות כלל, בסופה של ההצגה יתברר שעובד ה' הוא הנאמן לדבר ה' ומחזיק בו כנגד כל הנסיונות והקשיים.

* הצגה סניפית- נאמנות לתורה - נמצאת במאגר ההדרכה. 

 

 

יש לכם רעיון נוסף להצגה? כתבו לנו..

*
*
*

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד