• התנדבות
  • קומונרים
  • מחנה בנים
  • קומונרייותת
  • קדומים בנות
  • כפר דרום בנים
  • גב"ש בנות
  • בית אל בנים
  • נטיעות
  • נטיעות
  • באר שבע בנות

השבט החדש!!!

י"ט כסליו ה'תשפ''א

חברי תנועת אריאל, ברכת ה' עליכם!

אנו בעיצומו של ספר בראשית המלמד אותנו על בירור הזהות היהודית שלנו.

אברהם אבינו נקרא בפי כל "אברהם העברי". "וזה מפני שכל העולם כולו מעבר אחד והוא מעבר אחר" (בראשית רבה). אברהם אבינו הולך ומברר את הזהות היהודית שלו ומגלה את שם ה' בעולם. יצחק אבינו נולד לתוך מציאות של עבודת ה' אך בגיל 37 מתבקש גם הוא לניסיון גדול באמונה ומוכן למסור עצמו בעקידת יצחק. יעקב אבינו נקרא לדגל החינוך ליראת שמיים. הוא אבא ל12 השבטים ומתמודד עם אתגרים חינוכיים גדולים ומצליח לבנות את עם ישראל כולו.

"מעשה אבות סימן לבנים"- אבות האומה חיים בבירור זהות כל הזמן. הם לא מפסיקים לשאול מה הקב"ה רוצה מהם ומקיימים הכל מתוך שמחה וחיבור לשליחות הגדולה שלהם.

אברהם, יצחק ויעקב הולכים ומפיצים את שם ה' בעולם מתוך חיבור לנקודה הכי עמוקה בנשמתם, היותם יהודים. הם ממלאים את הייעוד שלהם מתוך שמחה ועוצמה ומהם אנו צריכים ללמוד ובדרכם ללכת. דווקא בשנה מאתגרת זו, בה אנו מתמודדים יחד עם כל העולם עם נגיף הקורנה, אנו נקראים להעמיק ולחזק את משמעות היותנו יהודים מאמינים. לדעת שאת השליחות שלנו כיהודים אף אחד לא ייקח מאיתנו. את עבודת ה' שלנו נמשיך לעבוד ולהתקדם עם הקורונה ובלעדיה. זכינו להיות יהודים, זכות שמחייבת אותנו יום יום להתקדם ולפעול בעולם מתוך עוצמה ושמחה. במיוחד בימים אלו בהם אתגרי התקופה מגבירים את ההתמודדות עם המסכים והתרבות מתבלבלת, עלינו לקרוא ולחזק את הזהות היהודית שלנו. את הקדושה והשמחה.

עלינו, חברי תנועת אריאל כיהודים מאמינים מוטלת משימה גדולה לפעול לחיזוק הזהות היהודית אצלנו ואצל כל אחד מעם ישראל. ובשם ה' נעשה ונצליח!

 

ואתם חניכי שבט נחלה, בערב זה אתם מצטרפים לחבריא ב' של התנועה.

"בנים אתם לה' אליקכם" כל יהודי הוא בן של הקב"ה, כל יהודיה היא בת של אבא שבשמים. וכשאני זוכר את הקשר המיוחד שלי לקב"ה אני מתמלא בשמחה וקרבת ה' וזוכר מיד שמוטל עליי גם שליחות גדולה להיות שותף עם אל.

אני מניף את דגל היהדות אל על. אני זוכר שעליי להאיר בכל אדם שאני נפגש בו את הנשמה היהודית שזכה לקבל גם הוא מאבא שלו, מהקב"ה. כל יהודי שמחובר לזהות שלו ופועל מתוכה בשמחה, בעוצמה ובשליחות יגדיל את שם ה' בעולם ויזכה להיות שותף בתיקון העולם. וזה תפקידו של החב"ב התנועתי לפעול וליזום בכל מקום שבו אנו נדרשים. על כתפנו מוטלת המשימה של חיבור עם ישראל לדרך ה'. להגדיל את אור ה' בעולם עד שנזכה במהרה שיתקיים בנו "בנים אתם לה' אלוהיכם". (דברים י"ד, א')

 

מהיום ייקרא שמכם - בניה

 

חניכי שבט בניה כל אחד מכם הוא בן של ה' יתברך – לכל אחד מכם הכוחות והחוזקות הייחודיות רק לו. ועם הכוחות שלכם אתם נדרשים להאיר את העולם ולקדם אותו. אנו מאחלים לכם שתזכו יחד עם שאר חברי התנועה לקדש שם שמים בכל תחומי החיים, לעשות את רצון ה' בשלמות, בעוצמה ובגבורה, ובזכות העוצמה והטוב שנפיץ בעולם, נזכה שיתקיים בנו הפסוק: "הֲבֵן יַקִּיר לִּי אֶפְרַיִּם אִּם יֶלֶד שַעֲשֻׁעִּים כִּי מִּדֵי דַבְרִּי בֹו זָכֹר אֶזְכְרֶּנּו עֹוד עַל כֵן הָמּו מֵעַי לֹו רַחֵם אֲרַחֲמֶּנּו נְאֻם ה'"

עלו והצליחו!!

בציפייה לבניין אריאל!

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד