• עמוסים נשאם

שבת חזון

יש שבתות אחדות בשנה בעלות שמות מיוחדים: חזון, נחמו, שובה, שבת הגדול. היום נפגשים בשבת חזון.

ראית העתיד הטוב

ממסירות נפש של ישעיהו הנביא, הממשיך את התורה מתוך אמונה, אהבה ויראה, מגיעים לחזונו, העוסק בעתיד שמעבר להווה. חזון ישעיהו הוא ראית העתיד הטוב המאיר מתוך המחשכים וחילול השם. אבא זצ"ל היה מבאר דברי חז"ל: "שאין בן דוד בא עד שיתיאשו מן הגאולה" – שְאף היאוש מפני המצב האיום והחשוך, שייך לתהליך הגאולה! זהו קידוש השם הבא מתוך חילול השם. מתוך "אימה חשכה גדולה" שנפלה על אברהם, מופיע הגלוי הגדול של ה"מחזה". וכך בפרק הראשון של ישעיהו אחרי תיאור המצב האיום, עד כדי פני מזעזעת לשמים ולארץ, מתגלה החזון של אחרית הימים: "ציון במשפט תִפָּדֶה ושָבֶיה בצדקה".

(עפ"י שיחות הרצ"י זצ"ל דברים)

*

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד