• התנדבות
  • קומונרים
  • מחנה בנים
  • קומונרייותת
  • קדומים בנות
  • כפר דרום בנים
  • גב"ש בנות
  • בית אל בנים
  • נטיעות
  • נטיעות
  • באר שבע בנות

דבר המזכ"ל - יוסי ורדי

דבר המזכ"ל - יוסי ורדי

 

מחויבות לדבר ה'

 

 

בדורנו, ריבוי המסכים הופך את המציאות שלנו למציאות מבלבלת. העולם שלנו פרוץ, ושפע המידע והדעות שמגיע אלינו מבלבל את מחשבותינו, ונדמה לנו שהגענו למבוי סתום. כדי להצליח לחשוב שוב בצורה בהירה, עלינו "לבצע פניית פרסה" ולחזור אל היסודות, אל הבסיס. נברר לעצמנו מהי האמת הבסיסית שאנו מאמינים בה, ונזכיר לעצמנו שהמחויבות לדבר ה' היא-היא האמת ואין בלתה. מחויבות זו כוללת את הנאמנות לקיום תורה ומצוות בשלמות מתוך אמונה שזו הדרך לתיקון האדם, האומה והעולם וקידומם אל מציאות של גאולה שלמה

כחברים בתנועת אריאל קיבלנו עלינו משימה -  ליצור בעם ישראל מהפכה רוחנית ולפעול לבניית קומת הרוח. קומה זו פירושה שכל עם ישראל יהיו מחוברים לעשות את רצון ה' בשלמות ומתוך שאיפה לבניין אריאל - בניין בית המקדש.

הנכונות לוותר על הרצון האישי ולפעול על פי רצון ה' בעולם, יבוא לידי ביטוי בתהליך של תיקון המידות האישי של כל אחד ואחד מאיתנו:  לא נכעס, לא נקנא וננהג בענווה, ולצד זה נפעל גם במישור החברתי הכללי – נעזור לזולת ונרבה  בחסד ובנתינה.

 

לעשות רצון ה' בעולם פירושו לפעול מתוך ההבנה שהקב"ה הוא מנהיג את העולם, והוא הורה לנו, דרך התורה, איך ראוי ונכון להתנהג. השאיפה שלנו היא לעשות את רצון ה' גם אם לא תמיד הוא חופף לרצון המיידי והראשוני שלנו, מתוך אמונה שה' רוצה בטובתנו,

כשאנו עושים את רצונו  המעשים משפיעים עלינו ומשנים אותנו. נפעל בראש ובראשונה לשינוי עצמנו, ומשנצמח ונגדל, נוכל להשפיע על כל סביבתנו ולהפוך אותה לטובה יותר.

עלינו לפתח בעצמנו את ההבנה שרצון ה' הוא שכל אחד ואחד מאיתנו יתקן את עצמו:  "דע מה ה' אלוקיך שואל –מעמך!" מי שעובד את ה',  נדרש לשנות את עצמו, את דפוסי ההתנהגות והחשיבה שלו, את המידות שלו. עליו לשאול את עצמו בכל רגע ורגע: איך ה' היה רוצה שאתנהג? במשחק כדורגל, עם החברים, עם ההורים או ביחסי לנזקקים.

 

התורה היא שמדריכה אותנו איך לחיות כדי לקיים את רצון ה'. ומוטלת עלינו החובה לבחור בתורה. בחירה זו היא שתיתן בנו כוח להתגבר ולהצליח בהתמודדויות עם היצרים השונים מעצלות, כסף כבוד ועד ליצר.

 

תיקון -  התפקיד שלנו הוא לחשוב מה ה' רוצה מאיתנו; להבין שמוטל עלינו תפקיד גדול וחשוב כיהודים - לגלות את ה' דווקא בעולם החומרי, ולהבין שהתורה היא שעוזרת לנו להציב גבולות ליצרים ולגרום להם למלא את תפקידם האמיתי. החיים בעולם הם אתגר. לכל אחד נקבעו המשימות שלמענן עליו לפעול והשליחות המיוחדת לו ומתאימה לו. הבנה זו מתפתחת עם הגיל ובהגעה לגיל מצוות היא מתעצמת ואנחנו מבינים את גודל האחריות שלנו ושל מעשינו.

 

פעולה כללית – עלינו לשאוף לעשות רצון ה' בעולם. שאיפתנו המרכזית כיהודים – לפעול לתיקון כלל האנושות ולהביא למציאות של השראת השכינה בעולם, שבה כל אדם יעשה ככל יכולתו להרבות טוב בעולם ולעבוד את ה'. אמות המוסר בעולם צריכות להיקבע על פי התורה ורק על פיה. המחויבות והנאמנות שלנו לדבר ה' בעולם צריכות לעמוד לנגד עינינו תמיד ולהאיר את דרכנו. וגם אם בדורנו תפיסתנו אינה זוכה לפפולריות, וטוענים כנגדנו שהיא מיושנת ואינה מתאים למציאות הקיימת בעולם המסכים, נמשיך ונאמין בצדקת דרכנו, ונצעד בדרך התורה בגאון מתוך ידיעה ברורה שבחרנו בדרך האמת.

 

 

בציפייה לבניין אריאל,

יוסי ורדי,

מזכ"ל.

דרג את הכתבהדירוג כתבה דבר המזכ"ל - יוסי ורדי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד