פרשת ויגש

א"ת פ"ש לפרשת "ויגש"

א _______ עלול להתרחש לבנימין אם יקחוהו אחיו (פרק מ"ד פסוק כ"ט).

 

ב _______ ______ לשם הגיע יעקב בדרכו למצרים (פרק מ"ו פסוק א').

 

ג _______ בארץ זו הושיב יוסף את אחיו.

 

ד "ואחרי כן _________ אחיו אתו" (פרק מ"ה פסוק ט"ו).

 

ה "כי עבדך ערב את ________ מעם אבי..." (פרק מ"ד פס' ל"ב).

 

ו "_________ רוח יעקב אביהם" (פרק מ"ה פסוק כ"ז).

 

ז _________ העלה יעקב בבאר שבע (פרק מ"ו פסוק א').

 

ח ________ נתן יוסף לאחיו (פרק מ"ה פסוק כ"ב).

 

ט "ויצא האחד מאתי ואומר אך _______ ______" (פרק מ"ד פסוק כ"ח).

 

י ________ ניגש אל המשנה למלך כדי להציל את בנימין.

 

כ ________ את אדמתם לא קנה יוסף (פרק מ"ז פסוק כ"ב).

 

ל "ויבואו כל מצרים אל יוסף לאמר הבה לנו _____" (פרק מ"ז פסוק ט"ו).

 

מ "ויביאו את _____ אל יוסף, ויתן להם יוסף לחם..." (פרק מ"ז פסוק י"ז).

 

נ "ולא יכלו אחיו לענות אותו כי ___________ מפניו" (פרק מ"ה פסוק ג').

 

ס ________ בנו הבכור של זבולון (פרק מ"ו פסוק י"ד).

 

ע ________ נתן יוסף לאחיו על פי פרעה (פרק מ"ה פסוק כ"א ).

 

פ ________ בנו השני של ראובן (פרק מ"ו פסוק ט').

 

צ "ויפל על _____ בנימין אחיו ויבך, ובנימין בכה על______" ( מ"ה פסוק י"ד.)

 

ק "ונפשו________ בנפשו" (פרק מ"ד פסוק ל').

 

ר _____ ___ המקצוע של בניו של ישראל לפי דברי יוסף(פרק מ"ו פסוק ל"ב ).

 

ש ________ בנו של שמעון ובנה של הכנענית (פרק מ"ו פסוק י').

 

ת " אל_________ בדרך" (פרק מ"ה פסוק כ"ד).

אתר נגיש
עבור לתוכן העמוד