מפעלים ומסעות

תאריך האירוע מידע נוסף
שבט תשע''ז-אדר תשע''ז
כ"ז שבט תשע''ז חמשוש עשהאל
כ' שבט תשע''ז סמינריון הנהגה בנות
י"ג שבט תשע''ז מסע טו' בשבט בנים
י"ג שבט תשע''ז מסע טו' בשבט בנות
טבת תשע''ז-אדר תשע''ז
כ"ט טבת תשע''ז יום הכשרה לכלל מדריכי תנועות הנוער
כ"ח טבת תשע''ז סמינריון הדרכה בנים
תשרי תשע''ז-חשון תשע''ז
כ"ג תשרי תשע''ז מסע פתיחת חודש ארגון בנים
כ"ג תשרי תשע''ז מסע סוכות בנות
אב תשע''ו-אלול תשע''ו
י"ד אב תשע''ו מחנה קיץ תשע"ו
ד' אב תשע''ו סמנריון הנהגה- גרעינים והדרכה
עבור לתוכן העמוד