קבלת הנחה בחברות/ מחנה קיץ -תנועת אריאל

כללי

  1. כללי:

א. תנועת הנוער אריאל משרתת את כלל האוכלוסייה ומבקשת להעניק את החינוך הבלתי פורמאלי לכל האוכלוסייה ולהעניק הזדמנות שווה לכל ילד וילדה אשר מבקשים להצטרף לפעילות.

ב. חלק מחניכי תנועת הנוער אריאל מתקשים לעמוד בתשלומים השונים עבור הפעילות השוטפת, הטיולים והמחנות ובמקרים מסוימים התנועה מוצאת לנכון לתת הנחות לחניכים אלו.

  1. מטרת המסמך:

להתוות שיטה אחידה בתנועה בכל הנוגע למתן הנחות לפעילות של חניכים בתנועה כך שבכל סניפי התנועה יפעלו בדיוק בהתאם לנוהל שלהלן.

  1. הגדרות:

א. הנחה סוציאלית – הענקת תמיכה כספית לחניכים אשר אין ביכולתם לשלם את התשלום המלא עבור דמי החבר או מפעלי התנועה ע”י השלמת הסכום שיאושר כתמיכה.

ב. הנחת משפחה – הנחה שניתנת למשפחה בה יש יותר מבן משפחה אחד החבר בתנועה.

הנחיות 

  1. הנחיות לביצוע:

א. ועדת הנחות – תוקם ועדת הנחות בראשות מנהלת כספים. ועדת ההנחות הינה הגוף המוסמך היחידי למתן הנחות. הוועדה תתבסס בשיקוליה על מסגרת התקציב ועל הקריטריונים שנקבעו בהנהלת התנועה.

ב. הגשת בקשה להנחה עד ט בטבת התשפ”ב, 2/1/23 למניינם. הורה של חניך אשר מבקש לקבל הנחה בדמי החבר השנתיים או בתשלום עבור מחנה, ימלא טופס בקשה להנחה המופיע באתר . הקישור נמצא בסרגל התחתון באתר ההרשמות, יש למלא אותו לאחר פתיחת משתמש הורה.
רק לאחר קבלת כל הטפסים, הבקשה תעבור להחלטת הוועדה באם תינתן הנחה ובאיזה גובה

ג. תשובה על שיעור ההנחה שנקבעה תינתן דרך אתר ההרשמה, תשובה שלילית תישלח להורים במייל.

ד. בקשות הנחה למחנות הקיץ ידונו רק לאחר תשלום חברות לאותו חניך.

ה. ההנחות הן עבור הפעילות השנתית והן עבור המחנות וחייבות להיות מגובות בתקציב של הסניף.

ו. בכל שנה יש להגיש בקשה חדשה להנחה גם באם למשפחה אושרו בעבר הנחות.

מדד לקבלת הנחה

א. 

מספר נפשות במשפחההכנסה ממוצעת חודשית
25,623
37,450
48,996
510,543
611,948
713,354
814,619
915,744

ב. סיבות אחרות המצריכות הוצאות כספיות גדולות כגון : מחלה קשה ,פשיטת רגל וכו’ .

ג. כל טענה צריכה להיות מגובה במסמכים הרלוונטיים.

דילוג לתוכן