קבלת הנחה בתנועת אריאל

כללי

  1. כללי:

א. תנועת הנוער אריאל משרתת את כלל האוכלוסייה ומבקשת להעניק את החינוך הבלתי פורמאלי לכל האוכלוסייה ולהעניק הזדמנות שווה לכל ילד וילדה אשר מבקשים להצטרף לפעילות.

ב. חלק מחניכי תנועת הנוער אריאל מתקשים לעמוד בתשלומים השונים עבור הפעילות השוטפת, הטיולים והמחנות ובמקרים מסוימים התנועה מוצאת לנכון לתת הנחות לחניכים אלו.

  1. מטרת המסמך:

להתוות שיטה אחידה בתנועה בכל הנוגע למתן הנחות לפעילות של חניכים בתנועה כך שבכל סניפי התנועה יפעלו בדיוק בהתאם לנוהל שלהלן.

  1. הגדרות:

א. הנחה סוציאלית – הענקת תמיכה כספית לחניכים אשר אין ביכולתם לשלם את התשלום המלא עבור דמי החבר או מפעלי התנועה ע"י השלמת הסכום שיאושר כתמיכה.

ב. הנחת משפחה – הנחה שניתנת למשפחה בה יש יותר מבן משפחה אחד החבר בתנועה.

הנחיות 

  1. הנחיות לביצוע:

א. הנחת משפחה – בתשלומי חברות ניתנת הנחת אחים אוטומטית, אח שני 45 ₪ הנחה, אח שלישי 85 ₪ הנחה, אח רביעי 185 ₪ הנחה, אח חמישי ואילך – חינם. כך שמשפחה לא משלמת יותר מ 985 ₪ חברות לשנה.

ב. ועדת הנחות – תוקם ועדת הנחות בראשות מנהלת כספים. ועדת ההנחות הינה הגוף המוסמך היחידי למתן הנחות. הוועדה תתבסס בשיקוליה על מסגרת התקציב ועל הקריטריונים שנקבעו בהנהלת התנועה.

ג. הגשת בקשה להנחה עד ט' בטבת תשפ"ב 13/12/21. הורה של חניך אשר מבקש לקבל הנחה בדמי החבר השנתיים או בתשלום עבור מחנה, ימלא טופס בקשה להנחה המופיע באתר . הקישור נמצא בסרגל התחתון באתר ההרשמות, יש למלא אותו לאחר פתיחת משתמש הורה.
רק לאחר קבלת כל הטפסים, הבקשה תעבור להחלטת הוועדה באם תינתן הנחה ובאיזה גובה

ד. תשובה על שיעור ההנחה שנקבעה תינתן דרך אתר ההרשמה, תשובה שלילית תישלח להורים במייל.

ה. בקשות הנחה למחנות הקיץ ידונו רק לאחר תשלום חברות לאותו חניך.

ו. ההנחות הן עבור הפעילות השנתית והן עבור המחנות וחייבות להיות מגובות בתקציב של הסניף.

ז. בכל שנה יש להגיש בקשה חדשה להנחה גם באם למשפחה אושרו בעבר הנחות.

 

מדד לקבלת הנחה

א. 

מספר נפשות במשפחההכנסה ממוצעת חודשית
25,750
37,618
49,199
510,780
612,218
713,655
814,949
916,099
1017,249
1118,349
1219,349

ב. סיבות אחרות המצריכות הוצאות כספיות גדולות כגון : מחלה קשה ,פשיטת רגל וכו' .

ג. כל טענה צריכה להיות מגובה במסמכים הרלוונטיים.

פעולה חדשה באתר
היו הראשונים לראות >>