ממונה הטרדות מיניות בתנועה- מוריה אונגר

ניתן לפנות אליה במייל ossitariel@tariel.org.il