חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
סמל אריאל

נהלי בטיחות

אנו מבקשים שתקדישו מזמנכם לקריאת הכללים והנהלים של מפעלי התנועה, על מנת שנחסוך אי נעימות.

תנועת הנוער אריאל, מקיימת במשך השנה מפעלים שונים. כל הפעילות נעשית בפיקוח מחלקת המפעלים וידיעת הארץ (טיולים, מחנות, סמינרים, השתלמויות, עצרות ואירועים אחרים).

רכז המפעלים מלווה ומפקח על הפעילות באופן אישי. המפעלים והטיולים הם חלק חשוב מהעשייה התנועתית של החניכים. ממלאי התפקידים שוקדים על כך שהאירועים יתנהלו ברמה הגבוהה ביותר, תוך הקפדה על ביטחונם, בטיחותם, בריאותם ורווחתם של החניכים.

בחוזר זה מפורטים נהלים רלוונטיים הקשורים במפעלים השונים, ובכללי ההתנהגות המצופה מהחניכים במהלך הפעילות.

כתובת להערות והארות, וכן הצעות לשיפור או שינוי-
פקס- 026510823, דוא”ל- mifalim@tariel.org.il
כתובת למכתבים- מחלקת מפעלים וידיעת הארץ, תנועת אריאל, רח’ הבושם 11, ירושלים.

נהלים והתנהגות חניכים:

התנועה מבקשת מהורי החניך\כה כי טרם יציאתם לפעילות בסניף או בפעילות תנועתית, אנא תדרכו אותו כיצד עליו להתנהג.(בנוסף לתדריך התנועתי)
בתדריך אנא הדגישו לחניך כי נדרש ממנו:

 • להישמע להנחיות המדריכים והרכזים גם כאשר אלו אינן נראות לו נכונות או נוחות.
 • להישאר צמוד למדריכיו במסגרת השבט או הסניף, עד להגעתו לנק’ הפיזור בסניף.
 • להקפיד על שתיה מרובה, חבישת כובע, הליכה בנעלים סגורות, התגוננות מתאימה מפני נזקי מזג האוויר ותנאי השטח.
 • להגביר זהירות וערנות באזור מצוקי והררי.
 • להיזהר בעת חציית כבישים.
 • איסור רחצה בים ובברכה באזור לא מורשה ו\או בלילה ו\או ללא היתר מפורש ומושגח על-ידי מציל מורשה.
 • לשמור על הניקיון, על התנהגות נאותה, מוסרית וחברתית, להימנע מאלימות מילולית או פיזית חלילה.
 • לשמור על הטבע החי והצומח
 • במקרה של איבוד הקבוצה, על החניך להישאר במקומו עד לאיתורו.

 

אישור הורים

 • כל יציאה לפעילות תנועתית או סניפית מחייבת אישור הורים. 
 • בפעילות תנועתית, ההורה מאשר דיגיטלית את השתתפות בנו בשלב הרישום באתר.  
 • בפעילות סניפית נדרש אישור בכתב של ההורה הכולל ציון מקום וזמן הפעילות. 
 • במידה שיש הערות בתחום הבריאות חובה לעדכן על כך. 
 • בפעילות מים נדרש אישור נוסף על יכולת החניך לשחות.
 • חניך שיגיע ללא אישור לא יוכל להשתתף בפעילות.

דיווח וטיפול בבעיות רפואיות

 1. הורי החניך יחתמו בעת ההרשמה על אישור בריאות בנוסח המצורף לכל חוזר, כתנאי השתתפות.
 2. לאישורי יציאה לחניך הסובל מבעיה רפואית קבועה, זמנית או מתמשכת, יש לצרף מסמך מפורט מרופא המשפחה, בו הוא מאשר את היציאה, מפרט את הבעיה הרפואית ומציין דרכי טיפול ותרופות נדרשות.
 3. יש לשלוח עם החניך תרופות בכמות מספקת לכל תקופת הפעילות (כולל מלאי רזרבי למקרה של אבדן, רטיבות וכו)
 4. בכל מהלך הפעילות ישהה במקום צוות רפואי כמתחייב מהוראות חוזר מנכ”ל משרד החינוך (מגישי ע”ר, חובשים ורופא לפי הנדרש)
 5. חניך אשר יפגע במהלך הפעילות, יטופל ע”י מע”ר\חובש\רופא הנמצאים במקום. במידת הצורך יועבר החניך (מלווה במדריך או באיש צוות) לסניף קופ”ח\לבי”ח הקרוב.
 6. אם החלטת הגורמים הרפואיים תהיה שעל החניך לחזור לביתו, באחריות ההורים להגיע לבי”ח או למקום הפעילות ולקחת את בנם\בתם הביתה.
 7. הגדרת חניך בסעיפים אלו, מכוונת גם לכל מדריך או קומונר או כזה שנושא תפקיד כלשהו במערך התנועתי.

אבטחה, בטיחות ומשמעת:

הטיולים נבחנים, מתואמים, מאושרים ומפוקחים על ידי גורמי הביטחון במשרד החינוך. מחלקת מפעלים דואגת לאיכות האבטחה, בהתאם לדרישת גורמי הביטחון. לעיתים נעשית החמרה תנועתית בנהלים מעבר לנדרש, על פי שיקול דעתו של אחראי האירוע ורכז המפעלים התנועתי. החמרה זו עלולה ליקר את האירוע.

מחנה הקיץ מאושר על ידי הגורמים הבאים: משרדי החינוך והבריאות, משטרה, צה”ל, מכבי אש, ובמקרים מיוחדים על ידי גורמים נוספים המוסמכים לכך.

פעילויות שבת ארגון מאושרות על ידי הגורמים הבאים: משטרה, מד”א, מכבי אש, עירייה/מועצה מקומית, ובמקרים מיוחדים על ידי גורמים נוספים המוסמכים לכך.

ההשתתפות בפעילות תנועתית היא מלאה ולא חלקית, מרגע היציאה ועד לסיומה של הפעילות.

בשל מורכבות הפעילות התנועתית, רכזי האירוע יקפידו במיוחד על כללי המשמעת. תופסק השתתפותו של חניך בפעילות, אם יתנהג שלא כראוי, בהתאם להחלטות של רכזי האירוע. כמו כן, חניך שיגיע ללא האמצעים המינימליים להשתתפות בפעילות (מים, כובע, נעליים ועוד) – לא יוכל להשתתף בה.

באחריות ההורים לדאוג לאספו ממקום הפעילות. אם ההורים לא יבואו לקחת את החניך, הוא יישלח במונית לביתו על חשבון הוריו (לאחר הודעה מפורשת על כך)

חניך שייתקל בבעיה אישית המחייבת אותו להיעדר מן הפעילות לכמה שעות, ישלח מכתב חתום על ידי הוריו שבועיים לפני מועד האירוע
 לפקס- 02-6510823 בציון סיבת ההיעדרות, זמנה, פרטים אישיים והתחייבות להסעה פרטית הלוך ושוב. תשובה (חיובית או שלילית) עפ”י שיקול המערכת תשלח לפני הפעילות.
ביטוח משתתפי הפעילות ואחריות לציוד החניכים וכל משתתפי ומארגני הפעילות מבוטחים בביטוח צד ג’. כל החניכים מבוטחים דרך המועצות והעיריות לאורך כל שעות היממה.

התנועה אינה אחראית לאובדן ו\או לנזקים ו\או לקלקולים של ציוד אישי של חניכים, לרבות מצלמות, מכשירי MP,דיסקמן, כלי נגינה וכיו”ב.

החניכים מתבקשים שלא להביא ציוד יקר ערך ולהסתפק בציוד פשוט וצנוע המתאים לרוח התנועה ולתנאי השטח.

ציוד חובה לכל פעילות חוץ

 • כובע
 • 3 ליטרים מים לכל משתתף (2 בקבוקים של 1.5 ל’)
 • נעליים סגורות בלבד! סנדלים, נעלי פלסטיק, או כל נעל פתוחה אחרת לרבות סנדלי שורש ונעלי קרוקס, אינן מאושרות והחניך לא יורשה להשתתף בפעילות (אישור רפואי אינו רלוונטי מאחר והחניך אינו כשיר לפעילות)

חניך אשר יגיע למפעל ללא הציוד הנ”ל לא יורשה להשתתף בפעילות ויאלץ להישאר בנקודת ההתחלה עד שיסיימו חבריו את המסלול או עד שהוריו יבואו לקחתו לביתו. חניך זה לא יקבל החזר כספי על המפעל.

ציוד חובה לכל פעילות חוץ

 • כובע
 • 3 ליטרים מים לכל משתתף (2 בקבוקים של 1.5 ל’)
 • נעליים סגורות בלבד! סנדלים, נעלי פלסטיק, או כל נעל פתוחה אחרת לרבות סנדלי שורש ונעלי קרוקס, אינן מאושרות והחניך לא יורשה להשתתף בפעילות (אישור רפואי אינו רלוונטי מאחר והחניך אינו כשיר לפעילות)

חניך אשר יגיע למפעל ללא הציוד הנ”ל לא יורשה להשתתף בפעילות ויאלץ להישאר בנקודת ההתחלה עד שיסיימו חבריו את המסלול או עד שהוריו יבואו לקחתו לביתו. חניך זה לא יקבל החזר כספי על המפעל.

ציוד מומלץ נוסף

 • תרמיל גב ריק ונוח להליכה ממושכת
 • שק שינה וסדין (בקיץ) ושמיכת צמר (בחורף)
 • בגדים להחלפה, בגדים לשינה, מגבת וכלי רחצה.
 • קרם הגנה מפני השמש, אלתוש, תרופות (במקרה הצורך)
 • בגד ים (למקלחת).
 • אוכל ליום הראשון עד הצהרים.
 • תפילין וסידור.

את הציוד יש לארוז בתיק סגור ואטום ולרשום עליו את שם החניך וסניפו ומס’ טלפון.

נא דאגו שילדכם יפעלו בהתאם להוראות כדי למנוע אי נעימויות כואבות.

חינוך

פעילות חוץ היא מהמהנות, החווייתיות והמעשירות שיכול החניך לחוות.
פעילות חוץ היא רכיב חשוב במערך החינוך הבלתי פורמאלי.
אנא הקפידו על כל הדרישות שפורטו כאן, על מנת לאפשר לחניך מיצוי מרבי של החוויה.

דילוג לתוכן