ביטול מפעל ייעשה דרך ההנהלה הארצית בלבד!

ע"י מילוי טופס ביטול מקוון במערכת ההרשמות של התנועה.

יש לציין את הדרך בה תרצו לקבל את הזיכוי- זיכוי או החזר- במידה ולא יצויין, יינתן זיכוי לשימוש עתידי.

במקרה של ביטול בעקבות מחלה או בידוד חובה לצרף אישור רפואי.

מגבלות הקורונה:

מפעלים תנועתיים (לרבות סמינריוני הנהגה)-

במקרה של ביטול המפעל עקב מגבלות הקורונה:

ביטול לפני תחילת המפעל- יינתן זיכוי בניכוי של עד 30 ₪ בכפוף להוצאות שכבר שולמו לספקים.

ביטול לאחר תחילת המפעל- יינתן החזר יחסי לפי מספר ימי ההשתתפות. 

במקרה של ביטול אישי של חניך בעקבות כניסה לבידוד/ מחלה:

ביטול עד שבוע לאחר המפעל וצירוף אישור רפואי- יינתן זיכוי מלא.

הגבלות הקורונה:
מפעלים סניפיים-
במקרה של ביטול מפעלים סניפיים עקב מגבלות הקורונה-
יינתן החזר/ זיכוי בניכוי הוצאות המפעל שכבר שולמו לספקים.


ההחלטה על סכום ההחזר תתקבל במתכונת סניפית בתיאום עם המלווה הסניפי.

נהלי ביטול הרשמה

במקרה של ביטול המפעל בעקבות הקורונה יינתן זיכוי מלא.

ביטול של חניך בודד בעקבות כניסה לבידוד או מחלה יתקבל עד יום המפעל בצירוף אישור רפואי.

ביטול של חניך בודד מכל סיבה אחרת יתקבל על פי נוהל ביטולים בלבד! (מפורט למעלה)

אם מועד הביטול הוא עד 5 ימי עסקים* לפני האירוע ( עקב מחלה או סיבה אחרת )

החזר- בניכוי 50 ₪ דמי טיפול / זיכוי- בניכוי 25 ₪ דמי טיפול

אם מועד הביטול הוא עד שבוע* אחרי האירוע ( עקב מחלה )

החזר- ניכוי של 50% מהתשלום / זיכוי- ניכוי של 25% מהתשלום

אם מועד הביטול הוא עד שבוע* אחרי האירוע – עקב כל סיבה אחרת  – אין החזרים/זיכויים

*ימי עסקים- מה שמקובל במשק. (חול המועד אינו נחשב יום עסקים) 

אם מועד הביטול הוא עד 5 ימי עסקים* לפני האירוע ( עקב מחלה או סיבה אחרת )

החזר- בניכוי 30 ₪ דמי טיפול / זיכוי- בניכוי 15 ₪ דמי טיפול

אם מועד הביטול הוא עד שבוע* אחרי האירוע ( עקב מחלה )

החזר- בניכוי 30 ₪ דמי טיפול / זיכוי- בניכוי 15 ₪ דמי טיפול

אם מועד הביטול הוא עד שבוע* אחרי האירוע – עקב כל סיבה אחרת  – אין החזרים/זיכויים

*ימי עסקים- מה שמקובל במשק. (חול המועד אינו נחשב יום עסקים) 

החזרים- יועברו בהעברה בנקאית לפרטי הח-ן עד 3 חודשים מהביטול.  
זיכויים- יתעדכנו במערכת ההרשמות לשימוש משפחתי במפעל הבא בו תשתתפו.
במקרה של ביטול אירוע תנועתי עקב כח עליון , לא ינתן החזר כספי.