צוות ההנהלה

שםתפקידמייל
דביר עמיאורמזכ"ל חינוכיmazkal@tariel.org.il
מיה אלוש לביאמנהלת כספים וכ"אgizbar@tariel.org.il
צפורה שמואלקשרי רשויותPro2@tariel.org.il
דן כהןמנהל חשבונותaccount@tariel.org.il
הדר איפרגןמנהלת משרדariel@tariel.org.il
מעיין יצחק פורמזכירהoffice@tariel.org.il
אילון צדוקרכז מפעליםmifalim@tariel.org.il
אלישבע פוזיילוברכזת רכשrechesh@tariel.org.il
דפנה ליברזוןאתרatarariel@gmail.com
שולמית נוימןבת שירותbs@tariel.org.il
דוברותprariel@tariel.org.il
תחום בנות:
אסתר דיבראש תחום בנותtbanot@tariel.org.il
הילה פנחסמנהלת סניפיםkbanot@tariel.org.il
נועה מזוזרכזת הדרכהmbanot@tariel.org.il
אודיה פלאםרכזת חב"ב וגרעיניםGbanot@tariel.org.il
צופיה פינטורכזת צרכים מיוחדיםzm@tariel.org.il
חיה שלומית צורגיוס קומונריותgiusariel@tariel.org.il
הכשרות ופרוייקטים חבב וגרעיניםHbanot@tariel.org.il
ענבר לוירכזת סניפי צפוןzafbanot@tariel.org.il
חנה אשלרכזת סניפי בנימיןbinbanot@tariel.org.il
שולמית קטןרכזת סניפים שומרוןshombanot@tariel.org.il
גלאור עין דרוררכזת סניפים אזור מודיעיןmabanot@tariel.org.il
מוריה אונגררכזת סניפי ירושליםjerbanot@tariel.org.il
איילת השחר שלררכזת סניפים מרכזmerbanot@tariel.org.il
שושנה ציפלבץרכזת סניפי דרוםdarbanot@tariel.org.il
תחום בנים:
אלחנן וולףראש תחום בנים ורכז קומונריםtbanim@tariel.org.il
יאיר בן יעקברכז הדרכהmbanim@tariel.org.il
יונתן סלוצקירכז חב"בhbanim@tariel.org.il
בנימין סטופלרכז סניפים חדשים sbanim@tariel.org.il
בנימין סטופלרכז סניפי יהודה ושומרוןyoshbanim@tariel.org.il
משה טרבלסירכז סניפי צפוןzafbanim@tariel.org.il
נריה אובז'נקרכז סניפי מרכזmerbanim@tariel.org.il
יונתן סלוצקירכז סניפי דרוםdarbanim@tariel.org.il
יהודה שרעבירכז סניפי ירושליםjerbanim@tariel.org.il