חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

צוות ההנהלה

שםתפקידמייל
דביר עמיאורמזכ"ל חינוכיmazkal@tariel.org.il
מיה אלוש לביאמנהלת כספים וכ"אgizbar@tariel.org.il
צפורה שמואלקשרי רשויותPro2@tariel.org.il
דן כהןמנהל חשבונותaccount@tariel.org.il
חנההרשמותariel@tariel.org.il
מעיין יצחק פורמנהלת משרדoffice@tariel.org.il
אהד ברטרכז מפעליםmifalim@tariel.org.il
רכז רכשrechesh@tariel.org.il
רכזת צרכים מיוחדיםzm@tariel.org.il
מוריה אונגרעו"סית וממונת מרחב בטוח בתנועהossitariel@tariel.org.il
דפנה ליברזוןאתרatr@tariel.org.il
דוברותprariel@tariel.org.il
תחום בנות:
עטרה שפיראראש תחום בנותtbanot@tariel.org.il
שושנה צפלביץמנהלות סניפיםkbanot@tariel.org.il
מוריה כראזירכזת ארגון
הדסרכזת הדרכהmbanot@tariel.org.il
רוני ירקונירכזת חב"בHbanot@tariel.org.il
אביה סלוצקיגיוס קומונריותgiusariel@tariel.org.il
חיה שטראוסרכזת גרעיניםGbanot@tariel.org.il
מוריה אונגררכזת הכשרותhachshara@tariel.org.il
תקווה שטרןרכזת סניפי צפוןzafbanot@tariel.org.il
הדס רייבירכזת סניפי ירושליםjerbanot@tariel.org.il
אביטל סטופלרכזת סניפי בנימיןbinbanot@tariel.org.il
אחינעם הר כוכברכזת סניפים מרכז #1merbanot@tariel.org.il
מוריאלרכזת סניפים מרכז #2mer2banot@tariel.org.il
שרה מירוןרכזת סניפי יהודהdar2banot@tariel.org.il
רכזת סניפי דרום darbanot@tariel.org.il
הדס חירכזת סניפים שרון- שומרוןshombanot@tariel.org.il
תחום בנים:
אביחי צוקרראש תחום בנים ורכז קומונריםtbanim@tariel.org.il
אורי אזרחירכז הדרכהmbanim@tariel.org.il
איתמר מלכהרכז פרויקטיםpro3@tariel.org.il
בניהו שמואלירכז חב"בhbanim@tariel.org.il
אלישע כהןרכז סניפי צפוןzafbanim@tariel.org.il
דוד ביטוןרכז סניפי דרוםdarbanim@tariel.org.il
אורי עובדיהרכז סניפי ירושליםjerbanim@tariel.org.il
אלעזר ניסיםרכז סניפי יהודה ושומרון וסניפים חדשיםyoshbanim@tariel.org.il
אברום מלכארכז סניפי מרכזmerbanim@tariel.org.il
דילוג לתוכן