קומונה בתנועה

קומונריות בתנועת אריאל מנהיגות את הסניפים ברחבי הארץ.
85 סניפים שיוצרים יחד מהפכת קודש בעם ישראל.
כל קומונרית מנהיגה עשייה וחינוך בסניף שלה
ויחד כולן יוצרות "צוות קומונה" איכותי שמוביל את התנועה קדימה.

הקומונרית חיות את דרך התנועה "תורת חיים בעוז" ומכוח זה פועלת בשמחה, מתוך שייכות עוצמה בירור עמוק ושליחות גדולה 
בדרך להנהגה לבניין אריאל

לפרטים ושאלות, צרי קשר!
חיה שלומית סגרון | רכזת גיוס
⁦054-443-3695⁩

קומונריות ממליצות

בואי לתפוס את הסניף המתאים!

שאלון הכרות אישית עם מועמדת לקומונה