חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הרשמה >>

רישום חניך חדש, רישום למפעלים תנועתיים וסניפיים, בקשות הנחה ודוחות הרשמה 

סרטון הסבר
שימוש ביתרה פנימית- זיכוי באתר הרשמות:

שאלות נפוצות

תשלום החברות הינו עבור הכשרת חומרי הדרכה לסניפים והכשרת צוותי ההנהגה והקומונה.

1. הזמנת כלי תחבורה להסעות מחושבת ומתבצעת לפי מספר החניכים שנרשמו לפעילות בזמן (גם אם מספר זה איננו “מתחלק יפה” למספר המקומות בכל אוטובוס ובפועל יהיו אוטובוסים שייסעו בהם חניכים מעטים או כלי תחבורה אחר שייסע בו חניך יחיד גם אם חניך אחד מבטל השתתפותו, אי אפשר לשנות את מערך הסעות וניאלץ לשלם בעבור הסעות בין שתצאנה ובין שלא.

2. אנו שוכרים שירותיהם של שומרים \חובשים\רופא \מדריך סמינריון בהתאם למספר הנרשמים, ולאחר ההזמנה אין אפשרות להפחית עובדים גם אם פחת מספר החניכים שישתתפו בפעילות, וניאלץ לשלם את מלוא הסכום.

החזר במקרה כזה פירושו שאמנם החניך לא ישלם “סתם”, אבל דמי ההשתתפות שלו כן ישולמו – התנועה תשלם לכל הגורמים שהתחייבה כלפיהם כאילו אותו החניך השתתף בפעילות.

העובדה שהתנועה מסבסדת את דמי ההשתתפות באירועים (ב-99% מהם, גובה הסבסוד: בין 10%-50%) וממילא הוצאותיה על כל אירוע גדולות מאוד, ביטולים של “הרגע האחרון” פוגעים בנו מאוד, וגורמים לבזבוז כספי ציבור.

תשלומי החברות מהווים כ 15% בלבד מהתקציב השנתי של התנועה, כך שהסכום מזערי ביותר ביחס לכלל תקציב התנועה.

ועוד אם מחלקים את תשלום החברות השנתי ל12 חודשים בשנה, נגיע ל 28 ₪ לחודש, כאשר בחודש יש בין 5-8 לפעולות.

תשלום החברות עונה על צרכים נוספים לאלו.

בכל מקרה ההנהלה הארצית בקשר עם כל הסניפים, מודעות לבעיות השונות ועושה כל מאמץ כדי לטפל בהן.

תשלום דמי חברות הוא המדד היחיד לכך שבנכם הוא חבר בתנועה.

לכאורה היינו צריכים למנוע מחניכים שלא שילמו חברות את הכניסה לפעילות השוטפת,

אך אין ברצוננו לגרום לחניך להתבייש בפני חבריו.

תשלום דמי החבר אינו משמש להוצאות הפעילויות התנועתית.

כל פעילות תנועתית כרוכה בהוצאות רבות כגון: הסעות, אבטחה, פעילות, מדריכי שטח ועוד.

על אף זאת, הפעילות הינה מסובסדת ואנו דורשים מההורים את המחיר הכי נמוך שאנו יכולים.

תקופת הרישום הינה תקופה לחוצה מכיוון שכמות גדולה של הורים מתקשרת בבת אחת, בתקופה קצרה.
אנו עושים כל מאמץ על מנת לתת מענה לכל הורה בהקדם,
אנחנו מבקשים את עזרתכם בהשארת הודעות מפורטות כדי שנוכל לחזור אליכם,
וכן ברישום מוקדם ככל האפשר ולא ברגע האחרון.

כמו כן ניתן להירשם 24 שעות ביממה דרך אתר האינטרנט.

התנועה משקיעה מאד בהוצאות פליירים לכל אירוע בנפרד ושולחת אותם לסניפים כחודש לפני האירוע
כדי לתת להורים זמן מספיק לשלם עבור הפעילות.

עיכוב בקבלת הפלייר יכול להיגרם כתוצאה מאי הגעת החניך לסניף.

עיקבו אחרי האירועים
אנא בדקו דרך המדריך / הקומונר / ההנהלה הארצית אם כבר יש פליירים והחל הרישום.

תשרי – מסע פתיחת שנה
חשון – שני תנועתי, הכשרת גרעיניסטיות
כסליו – מסע משפחות, מסע מושבות (בנות), מסע עברי (בנים)
טבת – סמנריון הנהגה חורף
שבט – נטיעות בט”ו בשבט
אדר – תשלום חברות מוזלת
ניסן – מסע פסח, מסע גרעינים
אייר – חידון תנך מחוזי
סיוון – בקשות הנחה למחנה
תמוז – שבוע התנדבות, סמנריון הנהגה קיץ
אב – מחנה קיץ

פעילויות תנועתיות הינן מסובסדות מראש והמחיר הנדרש מההורים הינו נמוך ביותר ביחס לעליות

ולכן לא תתאפשר הנחה נוספת.

ישנם מספר קריטריונים שנקבעו ע”י חברי העמותה והנהלת התנועה המופיעים בטופס ההנחה באתר,
בנוסף שיקול דעת של הגזברות ע”פ ההתרשמות הכללית מהכתוב בטופס ולעיתים מתקיימת התייעצות עם הקומונר.

ועדת ההנחות מחליטה על סכום הנחה במסגרת התקציב המיועד לכך ולכן אין אפשרות לקבל הנחה נוספת.

לכן חשוב ביותר לנמק את הבקשה באופן המפורט ביותר שאפשר.

ועדת ההנחות מחליטה על סכום הנחה במסגרת התקציב ובזמן המיועד לכך, ולכן אין עוד אפשרות לדון בבקשות נוספות.
חשוב לנו לתת תשובות להורים לפני תום ההרשמה ולאפשר להם להירשם לפני שהמחיר עולה.

לכבוד

הרב דב ליאור שליט”א

בתנועת אריאל קיימת החלטה, הפועלת מזה שנים המחייבת את חניכי התנועה בתשלום מיסים לתנועה בגין השתתפות בפעילות השוטפת.

אין לנו כל אפשרות למנוע מחניכים להגיע לפעילות, ואין באפשרותנו שמדריכנו ישמשו ‘שוטרים’ שיאסרו על חניכים שאינם משלמים להשתתף בפעילות.

שאלותינו:

האם הורה השולח את ילדו לפעילות בתנועה חייב בתשלום מיסים?

האם הורה שאינו משלם, ובכל זאת שולח את ילדו לפעילות עובר על איסור גזל?

בתודה ורדי יוסף מזכ”ל אריאל.

————————————————————————————

לכבוד ורדי יוסף

מזכ”ל אריאל.

שלום וברכה. קיבלתי את שאלתך שאלת חכם כיצד יש להתנהג להורים שאינם משלמים את מס החברים בתנועה.

תשובה:

בפשטות נראה שזו עבירה, כמו שאדם יזמין שירות ולא ישלם עבורו.

הם שולחים את ילדיהם ולא מתאמצים לשלם. זה גובל עם איסור עושק.

אמנם, אתם אינכם שולחים את החניכים הביתה, בגלל שיקולים חינוכיים.

אבל ההורים, שולחים אותם בלי לשלם ויש לידע אותם על חומרת האיסור.

בכבוד רב,

הרב דב ליאור

רב מקומי

קריית ארבע- חברון

דילוג לתוכן